Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mange bønder i Innlandet er optimister

E ny trendanalysen viser at Innlandsbonden over tid har hatt en positiv utvikling. Mange har tro på at trenden vil fortsette.

Rapporten viser at vi har et landbruk som ønsker å satse og som har tro på framtida, mener Bente Odlo, landbruksdirektør i Oppland og Haavard Elstrand, landbruksdirektør i Hedmark. Bildet er fra Ringsaker. (Arkivfoto)
Rapporten viser at vi har et landbruk som ønsker å satse og som har tro på framtida, mener Bente Odlo, landbruksdirektør i Oppland og Haavard Elstrand, landbruksdirektør i Hedmark. Bildet er fra Ringsaker. (Arkivfoto)

Mange gårdbrukere i Hedmark og Oppland har satset de siste årene og som ser positivt på framtida. De fleste gårdbrukerne ønsker å utvide produksjonen og jordbruksarealet, viser rapporten som ble presentert den 14. juni.

Det er Ruralis og Rådhuset Vingelen som står bak rapporten. Den er utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark.

Mange driver med tilleggsnæringer

– Rapporten viser at vi har et landbruk som ønsker å satse og som har tro på fremtiden, sier Bente Odlo, landbruksdirektør i Oppland og Haavard Elstrand, landbruksdirektør i Hedmark i en pressemelding.

Rapporten viser at en stor del av gårdbrukerne i Innlandet utnytter gårdens ressurser gjennom å drive med tilleggsnæringer i tillegg. Inntektene fra disse tilleggsnæringene utgjør mer nå enn den har gjort ved tidligere undersøkelser.

Annonse

Selv om rapporten viser at det generelt er en positiv trend i landbruket i Hedmark og Oppland, så er det forskjeller. Det er regionale forskjeller og framtidstroen og satsingsviljen er ikke er like stor i alle regioner.

Usikre på løsdrift

Rapporten viser også at en stor andel av mjølkeproduksjonen fortsatt foregår i båsfjøs. Nye løsdriftskravet gjelder fra 2034. Mange av disse har ikke bestemt seg for hvorvidt de skal legge om til løsdrift eller ikke.

Rapporten går inn på den store andelen av leiejord, og utfordringene med at leiejorda nedprioriteres når det gjelder vedlikehold som grøfting/drenering.

Rapporten viser også betydningen av gode produsentmiljøer. Tallene viser blant annet at det er en sammenheng med hvor tilfreds gardbrukeren er og det landbruksfaglige miljøet lokalt. Det spiller en viktig rolle for at gården blir drevet videre.

Neste artikkel

– Umulig å drive med sau lenger