Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget: – Vi må unngå amerikanske tilstander i rettsvesenet

Per Skorge i Bondelaget mener det blir uhåndterlig både for enkeltpersoner og storsamfunnet om rettsapparatet brukes som i saken mot frifunnet Åmot-bonde Tormod Skramstad.

Tormod Skramstad i åkeren der en hobbyornitolog mente det hekket fugl. Retten fastslo derimot at dette ikke kunne bevises. Foto: Privat
Tormod Skramstad i åkeren der en hobbyornitolog mente det hekket fugl. Retten fastslo derimot at dette ikke kunne bevises. Foto: Privat

Skramstad ble sist uke frifunnet i Sør-Østerdal tingrett. Bonden havnet i retten på bakgrunn av en påstand om at han – under våronna – ødela fuglereir på et område han forvalter for Forsvaret. Problemet var bare at ingen hadde sett dette fuglereiret.

I dommen, som er enstemmig, heter det: «Retten viser til at verken tiltalte eller noen av vitnene har sett fugler som er påført skade eller lidelse. Det er heller ikke bevist at det var hekkende fugler og reir i området på det aktuelle tidspunktet.»

Det var i juni 2017 det hele begynte. Da fikk Skramstad besøk av en hobbyornitolog og fugleentusiast. Vedkommende reagerte kraftig på at det ble kjørt traktor på enga. Han mente det hekket fugl i området.

Arbeidet ble ikke stanset, og da anmeldte hobbyornitologen bonden. Resultatet ble en bot på 15 000 kroner for Skramstad.

Åmot-bonden nektet å godta boten, og dermed endte saken i retten. Nå er han altså frifunnet i tingretten.

Lettet bonde – reagerer på prosessen

– Dette var som forventet. Jeg er uansett lettet over dommen, for nå slipper jeg å ha denne saken hengende over meg. Hadde jeg blitt dømt, ville jeg hatt på rullebladet at jeg har gjort miljøkriminalitet, sier Tormod Erik Skramstad til Bondebladet.

Han tenker sitt om at det overhodet ble tatt ut tiltale i saken.

– Det er helt patetisk. Er det mulig?! Det går ikke an å bruke ressurser på noe sånn – det er helt utenfor all sunn fornuft.

Annonse

Bonden mener han har blitt utsatt for den reneste Kafka-prosess i denne saken.

– Saken har for det første krevd mye tid og tankevirksomhet. Jeg har prøvd å holde en sindig tone, men her har jeg blitt funnet skyldig inntil det motsatte er bevist, og jeg har fått en bot jeg ikke aksepterer, sier bonden.

Han mener det er grunn til å frykte for bondens rettssikkerhet, generelt sett.

– Ja, det er det ingen tvil om. Den blir stadig svekket, og det er denne saken et godt eksempel på.

Skorge: – Åpenbart tynt grunnlag

Generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag mener grunnlaget for å gå til sak mot bonden var svært tynt. Han håper denne saken ikke blir førende for rettsstaten Norge framover.

– Jeg blir overrasket over det som her er kommet fram. Det virker som om grunnlaget for å gå til tiltale var svært tynt – ja, kanskje ikke til stede i det hele tatt. Det er avgjørende at denne type saker blir underlagt samme vurderinger som andre saker, sier Skorge til Bondebladet.

– Vi må unngå at vi får et samfunn der enhver uenighet eller diskusjon bringes inn for rettsapparatet. Dét vil være helt uhåndterlig, både for enkeltpersoner og for samfunnet som helhet. Skal rettsapparatet vårt fungere, er vi avhengig av at vi ikke får amerikanske tilstander, legger han til.

Generalsekretæren er glad for at Åmot-bonden ble frifunnet, men påpeker samtidig norske bønders ansvar for å ha et bærekraft-perspektiv i alt de gjør.

– Vi må klare både å ta vare på naturen i stort, og forvalte naturen slik at vi sikrer matproduksjon. Generelt, prøver bonden så godt han kan å unngå skader på dyr og fugl. Det ligger intuitivt hos bonden, sier Skorge.

Les mer i Bondebladet denne uka.

Neste artikkel

Grue: En av de dyktigste interesseorganisasjonene