Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lot kalven være sammen med mor

NMBU har i et pilotprosjekt testet ut en fleksibel bingeløsning, hvor kua har adgang til å besøke kalven sin.

Mor kom i gjennomsnitt på besøk mellom seks og åtte ganger om dagen, og besøkene varte i gjennomsnitt i 25 minutter, Illustrasjonsfoto: Lars Olav Haug
Mor kom i gjennomsnitt på besøk mellom seks og åtte ganger om dagen, og besøkene varte i gjennomsnitt i 25 minutter, Illustrasjonsfoto: Lars Olav Haug

Pilotprosjektet bærer navnet "SmartCalfCare", og vant i fjor innovasjonscamp 2019. Der var temaet dyrevelferd.

Kort fortalt, er SmartCalfCare en fleksibel bingeløsning i et moderne løsdriftsfjøs med melkerobot. Løsningen gjør at kua har adgang til å besøke kalven sin. Morsatferd, diing, omsorg og samvær står i sentrum.

Prosjektet er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Tine, Felleskjøpet Agri, Maurstad Holding, DeLaval, Norsøk og Senter for husdyrforsøk på Ås gård, NMBU.

─ Foreløpig vet vi lite om langtidseffekter, på økonomi, fertilitet, management og om det er arbeidsomt eller ikke. Dette forsøket var bare for å se om løsningen fungerer, sier prosjektleder og forsker ved Veterinærinstituttet, Julie Føske Johnsen til NMBUs sider mandag denne uka.

Annonse

Og forskerne så flere positive sider ved bingeløsningen - en løsning hvor både kua og kalven hadde fôr, vann og andre goder på utsiden av fellesområdet hvor de møttes. Det var altså mor som kom på besøk, og kalven ble igjen hver gang mor avsluttet besøket.

Mor kom i gjennomsnitt på besøk mellom seks og åtte ganger om dagen, og besøkene varte i gjennomsnitt i 25 minutter, med stor variasjon mellom parene. De bukte om lag en time på å die og kose, resten av tiden ble brukt til slikt som sosial lek.

Også kyrne var veldig friske i hele forsøksperioden.

Kalvene var flinke til å spise kraftfôr og høy. Det så ut til at de utviklet drøvtyggerfunksjonen parallelt med at de diet mor, noe Føske Johnsen er veldig fornøyd med.

Neste artikkel

Advokat vil flytte Mattilsyn-makt