Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lokalt presseri styrker produsentmiljøet

Annethvert solbær som høstes i Norge kommer fra Røyse i Hole kommune. Da er det ikke rart at solbæra lå til grunn for å starte et lokalt presseri.

Anders Ullers og Cecilie Bjørnebye Jensen i Røyse Frukt- og bærpresseri pakker elplejuice i "bag in box" . Foto: Lars Olav Haug

Røyse Frukt- og bærpresseri AS eies av ni solbærdyrkere. Tanken var å etablere et mottaksapparat og presseri som kunne behandle bæra så kortreist som mulig. De ville ivareta den gode kvaliteten og slippe problemer og kostnader ved lang transport.

Tidligere ble halvparten av bæra sendt til Nå i Hardanger. Dlaen transporten ble både lang og kostbar.

Røyse er en solrik halvøy i Tyrifjorden i Buskerud, og et av stedene i Norge med minst nedbør. Både klimaet og jorda ned mot fjorden innbyr til bærproduksjon. De siste årene er det også anlagt flere nye eplehager.

Når Bondebladet er på besøk, går vanningsanleggene for fullt i frukt- og bærhagene, som de har gjort siden slutten av mai. Det lille som har kommet av regn monner ikke.

Alt av frukt og bær

– Da vi fikk etablert presseriet i 2016, var ikke solbær nok til å dekke kapasiteten og sikre inntektene. Derfor åpnet vi opp for å ta imot alt av frukt og bær, og eierne dyrker også stikkelsbær og rips, og kirsebær er i emning. Fordelen er at vi har tilgang på de aller fleste produksjoner lokalt, men vi tar også imot råvarer fra produsenter andre steder, sier medeier og daglig leder Anders Ullern.

Han er daglig leder på deltid. Hjemme på Svarstad gård har han selv 100 dekar solbær og eplehage på 40 dekar som ble plantet i fjor, i tillegg til 300 dekar korn på eid og leid jord. Sønnen Even S. Ullern sikter mot å overta etter hvert, og er mye med i gårdsdrifta.

– Bøndene på Røyse har produsert solbær siden begynnelsen på 1980-tallet, da ble det etablert kontraktsdyrking. Det var lite solbær i Norge, og Gartnerhallen ønsket å fremme norske råvarer. Økonomisk har det svingt en del. På begynnelsen av 90-tallet var prisene nesten som i dag, men så ble prisene halvert som en følge av overproduksjon i verdensmarkedet. De siste årene har prisen fulgt konsumprisindeksen, og i år får produsentene 9,50 kroner per kg. Prisen fastsettes i forhandlinger med Konservesindu­striens Landsforening, opplyser Ullern.

Godt produksjonsmiljø

Røyse Frukt- og bærpresseri er organisert som AS, med en aksjekapital nå på 11 millioner kroner. I år blir det første hele driftsåret, og omsetningen er budsjettert til mellom seks og åtte millioner.

Bygget på Helgelandsmoen næringspark er finansiert med banklån, og to av aksjonærene eier og leier ut produksjonsutstyret til presseriet.

– En positiv effekt av et sånt prosjekt er at det knytter produsentene tettere sammen og skaper et godt produksjonsmiljø. I tillegg blir Røyse et varemerke som plasserer lokalsamfunnet vårt på kartet. På sikt vil det også bli flere arbeidsplasser. Når presseriet går for fullt, vil det være behov for ca. 10 personer. Vi bruker minimalt med penger i oppstartsfasen. Nå har vi to fulle stillinger i salg og marked, og dekker ellers behovet gjennom deltidsengasjement og en del dugnad blant produsentene, sier Ullern.

Arbeidskrevende

Annonse

– Produksjon av egne drikker krever stort volum for å få god økonomi. Vi har en forholdsvis kostbar produksjonsmetode hvor vi varmfyller flaskene uten å tilsette konserveringsmidler. Dette er ren og fersk vare som inneholder råsaft, vann og for noen produkter sukker for å balansere smaken. Vi fyller flaskene manuelt med tappemaskin, og det er arbeidskrevende, forklarer presserisjefen.

Drikkene leveres i forskjellige flaskestørrelser og «bag in box» for å tilpasse produksjonen til markedet og råvaretilgangen.

– Vi vil at norsk mat og drikke skal være trygt. Bedriften er sertifisert for kvalitetssystemet HACCP (Hazard Analyzes and Critical Control Point) for næringsmiddelproduksjon. Byrå­kratiet kan virke overveldende, men dette er sikkerhet satt i system, sier Ullern.

Maskinell høsting

Aksjonærene dyrker solbær på ca. 900 dekar, og alt leveres til presseriet. Bæra høstes maskinelt og går til saft eller industriell produksjon.

Pressepler, som sorteres ut fra konsumepler, leveres også. Presseriet kjøper også epler og litt plommer fra Sognefrukt.

Produsentene på Røyse har to høstemaskiner sammen. Den eldste maskinen må bemannes med to-tre personer som sorterer ut blader og kvist. Den nyeste høstemaskinen er enmannsbetjent. En ny høstemaskin for bær koster fort 2,5 millioner kroner, så det er lett å forstå at ma­skinene dekker hele bygda.

– Årets avling ser ganske bra ut, etter en kort og hektisk pollineringsperiode med lite bier. Det går mot et normalår, og vi regner med å ta imot 400–450 tonn solbær til pressing. August er mottaks- og produksjonsmåned, da er det hektisk aktivitet med fire-seks personer som bemanner to og tre skift. 80 prosent av produksjonen er konsentrat som selges til Lerum og Røra og brukes til saft.

Drikkeklare produkter

Røyse Frukt- og bærpresseri lager drikkeklare produkter av egne råvarer. Gaveprodukter tappes i fine glassflasker, mens drikke til folk i farta selges på mindre plastflasker i konkurranse med store og kjente produsenter.

Salgs- og markedsansvarlig Cecilie Bjørnebye Jensen tror stadig flere kunder vil kjøpe drikke som er sunt, rent, naturlig og lokalprodusert. Enkelte produkter er tilsatt sukker, og da slår den mye omtalte sukkeravgiften inn.

– Avgiften er den samme om drikken tilsettes 10 gram eller 1 kg sukker per liter. Vi som produserer på norske råvarer i Norge har høye varekostnader, og det er ikke til å unngå at avgiften blir en økonomisk belastning, selv om man øker prisene, sier Jensen.

Men flertallet av drikkene er ikke tilsatt sukker, og vi skiller oss ut med nostalgiske smaker som rabarbra og stikkelsbær blandet med eple, legger hun til.

Les hele saken om Røyse Frukt- og bærpresseri i Bondebladet nr. 26.

Neste artikkel

Planteimportørar sit med stort ansvar