Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mange regelbrudd ved dyretransporter i Danmark

Cirka 1000 loggbøker viser overtredelser av regelverket.

Mange loggbøker viser regelbrudd. – Det skal ikke herske tvil om at vi i Danmark tar dyrevelferd alvorlig, sier miljø- og matvareminister Jakob Ellemann-Jensen (V). (Illustrasjonsfoto: Camilla Mellemstrand)

Siden 2015 er det sendt inn mer enn 26 000 loggbøker til kontroll i Danmark. Blant dem er det cirka 1000 loggbøker som inneholder overtredelser av reglene, og som forvaltningen ikke har fulgt opp, skriver landbrugsavisen.dk.

En loggbog er dyretransportørens rapport til myndighetene om transporten. Den inkluderer blant annet om dyrene nådde vel fram, og om sjåførene fikk de hvilepausene de har krav på.

– Tar dyrevelferd alvorlig

Miljø- og matvareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) krever nå en redegjørelse fra Fødevarestyrelsen (tilsvarer Mattilsynet i Norge) for deres manglende oppfølging av dyretransporter.

Annonse

«Fødevarestyrelsen har ikke fulgt opp. Det er uakseptabelt rot», skriver ministeren i en pressemelding.

– Det skal ikke herske tvil om at vi i Danmark tar dyrevelferd alvorlig. Jeg har derfor bedt om en utførlig redegjørelse fra Fødevarestyrelsen om årsakene til denne svikten – og hvordan vi sikrer at det ikke gjentar seg. Jeg har dessuten bedt Fødevarestyrelsen om å sikre at det omgående følges opp på de saker hvor der ikke er blitt sanksjonert, sier Ellemann-Jensen.

Fødevarestyrelsen beklager

«Det er dypt beklagelig at vi ikke har fulgt opp med sanksjoner på et område som er så vitalt, både for dyrevelferden og for sikring av fair konkurranse mellom transportselskapene. Hva som er årsakene til dette, er vi nå i gang med å finne ut av», sier direktør i Fødevarestyrelsen, Esben Egede Rasmussen, i en pressemelding.

Neste artikkel

Vil stanse bygging av villsvingjerde