Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Liten risiko for fugleinfluensa

Risikoen for smitte til fjørfe i Norge vurderes som svært lav, mener seniorforsker Siri Sjurseth ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet oppfordrer publikum til å være årvåkne i forhold til funn av døde andefugler, måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere. (Arkivfoto)
Veterinærinstituttet oppfordrer publikum til å være årvåkne i forhold til funn av døde andefugler, måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere. (Arkivfoto)

Det er påvist fugleinfluensa av typen H5N6 i til sammen ni europeiske land i løpet av vinteren, inkludert Sverige, Finland og Danmark, skriver Veterinærinstituttet.

Sammenlignet med fjorårets epidemi er årets utbrudd svært beskjedent, og dominert av enkeltpåvisninger i viltlevende fugler.

Selv om H5N6 ikke virker å være like dødelig som fjorårets H5N8 virus, er det tydelig av det sirkulerer i villfuglpopulasjoner og dermed utgjør en potensiell smittekilde for fjørfe. H5N6 smitter ikke til menneske

– Viruset er påvist hos død fugl i viktige overvintringsområder for norske trekkfugler, og det er definert risikoarter og risikoområder for introduksjon av fugleinfluensa til Norge i forbindelse med vårtrekket. Risikoen for smitte til fjørfe i Norge vurderes som svært lav, sier seniorforsker Siri Sjurseth.

Hun er fagansvarlig for fjørfehelse ved Veterinærinstituttet.

Annonse

Vil undersøke døde villfugler

Døde villfugler, i forbindelse med vårtrekket, vil bli prioritert framover.

– Passiv overvåking av villfugl er det viktigste verktøyet vi har i forhold til å kontrollere helsestatus i villfuglpopulasjonen. Veterinærinstituttet oppfordrer derfor publikum til å være årvåkne i forhold til funn av døde andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler (spesielt ørn og musvåk) og åtseletere (kråke og ravn), sier Sjurseth.

Ved funn av døde fugler av disse artene er det ønskelig at de leveres til det lokale Mattilsynet eller til Veterinærinstituttet for prøvetaking, skriver Veterinærinstituttet.

Neste artikkel

Fasanoppdrett rammet av fugleinfluensa