Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lite skogskader i 2020

Omfanget av branner og annen skade i norske skoger holdt seg lavt gjennom 2020, viser ny oversikt. Men klimaendringer vil skape stadig større utfordringer, påpeker bransjefolk.

– Det ble registrert 381 skog- og utmarksbranner her i landet i 2020. Det er drøyt 100 flere enn i 2019, men heldigvis langt under rekordnivået på rundt 2000 branner i 2018, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand i en pressemelding.

Annonse

Selskapet forsikrer mer enn 42000 skogeiendommer, og jobber aktivt med forebygging av brann og skader.

– På lengre sikt frykter vi at mindre snø, mer vind, høyere temperaturer og flere perioder med tørke vil gi økt skogbrannrisiko, både når det gjelder hyppighet og omfang, sier Flugstad.

Neste artikkel

Mer gammel skog