Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lavere omsetningsavgift fra nyttår

Fra nyttår, inntrer redusert omsetningsavgift på storfe, svin, sau, ku- og geitemelk.

På storfe, har Omsetningsrådet vedtatt en reduksjon i avgiften på 10 øre per kg. Foto: Kristin Bergo
På storfe, har Omsetningsrådet vedtatt en reduksjon i avgiften på 10 øre per kg. Foto: Kristin Bergo

Omsetningsrådet har vedtatt nye satser for omsetningsavgift for 2021. Endringene trer i kraft fra 1. januar.

På storfe, har Omsetningsrådet vedtatt en reduksjon i avgiften på 10 øre per kg, og på svin et kutt på 40 øre per kg. På sau, reduseres avgiften med 20 øre til kr 1,80 per kg, mens den på lam holdes uendret på kr 1,80 per kg.

"Årsaken til reduksjonen er lavere reguleringskostnader i 2020 og en forventet fondsstørrelse over målsetningen ved inngang til 2021. Reduksjonen skal bidra til at fondet er på anbefalt nivå ved utgangen av 2021. Omsetningsavgiften på purke/råne økes med 10 øre per kg til 60 øre per kg", heter det i en pressemelding fra Landbruksdirektoratet.

Annonse

Også på ku- og geitemelk blir det en reduksjon i omsetningsavgiften fra nyttår. Her reduseres avgiften med 20 øre per liter til 10 øre per liter fra 1. januar.

"Reduksjonen i avgiften skyldes at omsetningsavgiften for 2020 var rekordhøy, blant annet som følge av at omsetningsavgiften finansierer størstedelen av oppkjøpsordningen for melkekvote i 2020, som ble iverksatt som et resultat av at Norge avviklet eksportsubsidiene for ost i 2020. Omsetningsavgiftens størrelse er fra januar 2021 igjen nede på et mer normalt nivå", skriver Landbruksdirektoratet.

Overproduksjonsavgiften på ku- og geitemelk videreføres uendret på kr 4,90 per liter.

Omsetningsavgift er uendret på egg og fjørfekjøtt, og videreføres også på kjøtt av kylling og kalkun.

Omsetningsavgiften på pelsskinn holdes uendret.

Neste artikkel

Usikker på framtidig lokal veterinærberedskap