Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lanserer tiårsplan for familiebruk

FNs nye tiårsplan skal styrke småskalabønders muligheter verden over.

Over 90 prosent av alle gårder i verden, er familiedrevne. FN vil i en ny tiårsplan styrke småskalabønder både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Illustrasjonsfoto: Patrick Foto
Over 90 prosent av alle gårder i verden, er familiedrevne. FN vil i en ny tiårsplan styrke småskalabønder både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Illustrasjonsfoto: Patrick Foto

Over 90 prosent av alle gårder i verden, er familiedrevne gårder. Disse produserer 80 prosent av hele verdens mat målt i verdi. De er også en nøkkel for bærekraftig utvikling, herunder kamp mot hunger og underernæring, påpeker FAO – FNs organisasjon for mat og landbruk.

Onsdag denne uka, i Roma, lanserte FAO og International Fund for Agricultural Development (IFAD) en tiårsplan som skal sørge for at familiegårdene får utnyttet sitt fulle potensial. Den skal også styrke grunnleggende sosiale og økonomiske rettigheter for bøndene.

Her er noen av hovedelementene i planen:

* Utvikle og implementere en politikk, herunder en investeringspolitikk, som støtter opp om familiedrevne gårder både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

* Støtte rural ungdom og rurale kvinner globalt. Det handler om å gi dem tilgang til produktive eiendeler, naturressurser, informasjon, utdanning og markeder, samt gi dem mulighet til å delta i politiske prosesser.

Annonse

* Styrke familiebøndenes organisasjoner.

* Forbedre familiebøndenes inntekt og styrke deres motstandskraft mot ulike risikoer, gjennom at familiebrukene får tilgang til grunnleggende sosiale og økonomiske tjenester.

* Promotiere bærekraft-fordelene ved familiebruk, samt viktigheten av klima-motstandsdyktige matsystemer.

– For å møte utviklingsmålene om null sult og null fattigdom, må vi investere i verdens småskala familiebønder og hjelpe dem med å utnytte deres potensiale, gi dem eiendeler, kunnskap og energi, og styrke dem slik at de kan endre egne liv og lokalsamfunn, sa IFAD-president Gilbert F. Hounbo under konferansen i Roma.

Neste artikkel

FN: Afghanske bønder trenger akutt hjelp