Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Landbruksdirektoratet styrker fagmiljøet i Steinkjer

Landbruksdirektoratet søker etter seniorrådgivere, økonomer og jurister til sitt kontor på InnoCamp Steinkjer, når de nå utvider staben med sju stillinger.

Ordfører Anne Berit Lein gleder seg over den positive utviklingen, skriver direktoratet.

– Dette er svært gledelige nyheter. Nå styrker vi oss med flere spennende fagstillinger innenfor et område vi med stolthet kan si at vi allerede er tunge og gode på i regionen vår, sier Lein.

I Landbruksdirektoratet er en også fornøyd med utviklingen.

– Vi skal styrke fagmiljøet med kompetanse innenfor skog og arealforvaltning, miljø og klima samt rovviltproblematikken knyttet til jordbruk og reindrift. Regjeringa er svært opptatt av å øke kunnskapen innenfor disse fagområdene. Landbruksdirektoratet bidrar til dette gjennom de stillingene vi nå lyser ut. Vi skal levere kunnskap av høy kvalitet på disse områdene, sier Pia Helene Willanger som er seksjonssjef HR hos Landbruksdirektoratet.

Annonse

Landbruksdirektoratet er en del av et sterkt faglig miljø på InnoCamp Steinkjer, sammen med blant annet NLR, Allskog, Kystskogbruket, Norges Bondelag, Nibio og Nord universitet.

– Vi har i dag et solid og godt fag- og arbeidsmiljø på Steinkjer, med over 30 medarbeidere som jobber med skogforvaltning, landbruks- og naturskadeerstatning, arkiv og regnskap, sier Willanger.

Anna Marie Bjørken er en av de som allerede jobber ved Landbruksdirektoratets kontor på Steinkjer.

– InnoCamp er en perfekt lokasjon for oss. Både beliggenhet, lokale og ikke minst tilgangen til andre aktører under samme tak er helt fantastisk. Her finnes det bare muligheter, sier Bjørken.

Neste artikkel

Covid-19 ga annerledesår