Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Setter ned tollen for raigrasfrø

Mange bønder merker nå ekstremtørken på kroppen. Flere har meldt inn, eller vurderer å melde inn, dyr til slakt pga fôrmangel. Bildet er fra Aurskog-Høland. Foto: Anders Sandbu
Mange bønder merker nå ekstremtørken på kroppen. Flere har meldt inn, eller vurderer å melde inn, dyr til slakt pga fôrmangel. Bildet er fra Aurskog-Høland. Foto: Anders Sandbu

Landbruksdirektoratet setter ned tollen for raigrasfrø til jordbruksformål fra 13. juli. Grunnen til at tollen settes ned nå, er at det kan bli betydelig fôrmangel utover høsten og vinteren.

En del kornarealer blir nå slått som grønnfôr. Etterpå kan det sås raigras for å få en høsting sent i september.

Det var også behov for å reparere en del enger med raigras etter de vanskelige innhøstingsforholdene i fjor.

Annonse

Det er derfor et importbehov for raigrasfrø, og Landbruksdirektoratet har vedtatt tollnedsettelser fra 13. juli til og med 31. juli 2018.

Autoriserte såvareforretninger må søke Landbruksdirektoratet for å oppnå den reduserte tollsatsen.

Kartlegger import-mulighetene

Landbruksminister Jon Georg Dale har tidligere sagt til at politiske grep kan bli aktuelt i forbindelse med tørken.

– Forholdene med avlingssvikt i kornområder og dårlig førsteslått mange steder kan få betydelige konsekvenser for matproduksjon og fôrsituasjonen til vinteren. Regjeringen kartlegger nå mulighetene for å importere fôr, og hvor raskt man i så fall bør sette ned tollsatsene, sa Dale sist uke.

Neste artikkel

Økt støtte til norsk landbruk