Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kvinnebønder dominerer i Finnmark

I Finnmark er kvinneandelen blant gårdsbruk-eierne oppe i 44 prosent. Det er på landstoppen. Britt-Mari Andersen er blant dem som bidrar til den høye likestillingen.

 Britt-Mari Andersen er en av flere unge kvinner som satser på gårdsdrift i Tana. I løpet av de siste syv årene har flere kvinner enn menn overtatt gårdsbruk i kommunen. Foto: Sidsel Vik, NRK
Britt-Mari Andersen er en av flere unge kvinner som satser på gårdsdrift i Tana. I løpet av de siste syv årene har flere kvinner enn menn overtatt gårdsbruk i kommunen. Foto: Sidsel Vik, NRK

Fortsatt er det flest menn blant nye personlige eiere av landbrukseiendom, men kvinnene haler innpå. Det viser tall fra SSB. Ser man på gjennomsnittet for hele landet, var kvinneandelen blant de personlige eierne 38 prosent i 2016, viser nye tall.

På topp finner vi Oslo og Akershus (45 prosent) og Finnmark (44 prosent). Lavest er kvinneandelen i Aust-Agder: 29 prosent.

Kultur og tradisjon spiller inn

– Finnmark skiller seg ut. Vi har funnet at kvinner der i større grad overtar bruk ut fra en motivasjon om å ha bolig på bruket. Oslo og Akershus ligger på sin side sentralt. I tillegg er mange av brukene i de to siste fylkene uten husdyr, og dermed er disse brukene mindre arbeidskrevende. I Nord-Norge ser det ut til at flere kvinner vil ta over for å bli aktive gårdbrukere. Dette kan være grunnen til de fylkesvise forskjellene, sier prosjektleder Hanne Eldby i AgriAnalyse til Bondebladet.

Andelen personlige, kvinnelige eiere både i Finnmark og på landsbasis, er dermed langt høyere enn andelen gårdsbruk som drives av kvinner: 15 prosent. For Finnmarks del, kan den høye kvinneandelen ha dype røtter, mener fylkesleder Grete Liv Olaussen i Finnmark Bondelag.

– Dette har sikkert mye med kultur og tradisjon å gjøre. Her er det ikke uvanlig at kvinner overtar gården. Tradisjonen har vært kombinasjonsbruk, der kvinnen har vært hjemme og tatt seg av driften, mens mannen har vært ute og fisket eller drevet med vegarbeid. Kvinnene har gjerne gjort det tunge gårdsarbeidet. I tillegg har vi hatt noen foregangskvinner i landbruket, forteller Olaussen.

Hver fjerde melkebonde kvinne

Annonse

På kommunivå, skiller Tana seg ekstra ut. Ifølge NRK Finnmark, er det flere kvinner enn menn som har overtatt gårdsbruk i denne kommunen de siste årene. Men det går i samme retning også i Porsanger, Karasjok og Kautokeino.

For hele fylket, er hver fjerde melkebonde en kvinne. Britt-Mari Andersen (38) er en av dem. 1. januar 2016 tok hun over hjemgården, et rent melkebruk i Tana. Da var hun langt fra en novise, for fjøsstellet tok hun alene allerede som 12-åring.

– Jeg vet ikke hvorfor kvinneandelen er så høy i Finnmark. Selv driver jeg en gård som tidligere er drevet av min bestemor. Det har vært flere «kjerringer» som har drevet gården opp gjennom åra, forteller hun.

– Lettere å bli akseptert

Andersen har landbruksfaglig utdanning, og har tidligere jobbet en årrekke som faglærer ved Tana videregående skole. Siden 2016 har hun vært fulltidsbonde.

– Jeg har mer enn nok jobb med bruket. Vi begynte å bygge nytt fjøs før jeg tok over. Nå er fjøset ferdigbygd. Vi snakker om en investering på 8,7 millioner kroner, forteller bonden, som fôrer opp okser og kalver og har en melkekvote på 240 000 liter.

Én årsak til at det er mange kvinnelige bønder i Finnmark, er ifølge Tana Bondelag at det har vært lettere for kvinner å bli akseptert som fullverdige bønder.

– Den gamle tradisjonen med at gutten skal overta sitter ikke så hardt her i Finnmark, for gårdene er ikke så gamle her. Du har ikke de 200 år gamle familiegårdene som skal drives sånn som man alltid har drevet, har tidligere lokallagsleder Laila Kristin Hagalid Berntsen i Tana Bondelag uttalt til NRK.

Les hele saken i Bondebladet denne uka.

Neste artikkel

Vil bruke jordloven aktivt