Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

KS oppfordrer kommunene til å bidra under tørkekrisen

KS (Kommunenes sentralforbund) oppfordrer kommunene til å bidra i arbeidet slik at konsekvensene av tørken og svikt i avlingene begrenses.

KS støtter tiltakene som nå settes i gang for å avhjelpe mangelen på husdyrfôr.

– KS vil støtte opp rundt disse tiltakene og oppfordrer våre kommuner om å bidra til dette arbeidet. Tørken kan vi ikke få gjort noe med, men jeg vil oppfordre regjeringen til å etablere effektive tiltak for å sikre at gårdbrukere som opplever avlingssvikt, eller som stiller opp for andre, ikke lider økonomiske tap som følge av dette, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen i en pressemelding.

Annonse

Den varme og tørre sommeren har bidratt til sterk tørke og svikt i avlingene i store deler av landet. For å unngå nedslakting av husdyrbesetninger settes det nå i gang ulike tiltak for å avhjelpe fôrmangelen, så som høsting av kornarealer til bruk som dyrefôr, import av fôr, og bruk av fôrressurser fra arealer som ikke er i bruk

Landbruket er av våre mest betydningsfulle næringsvirksomheter i mange områder og sentral for å opprettholde landets egen matproduksjon, skriver KS.

Et velholdt kulturlandskap er viktig også for å ivareta naturmangfold og som grunnlag for reiseliv og andre næringer.

– Økt matproduksjon er av stor betydning for vår nasjonale beredskap. Klimaendringene vil gi endrede forhold for landbruket i store deler av landet og kommunene bør ta høyde for dette i sine framtidige planprosesser, sier Helgesen.

Neste artikkel

Advarer mot ulovlig omsetning av såvare