Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kritiske til kutt-tiltak

Nortura-bøndene stiller spørsmål ved om Norturas valgte kutt-tiltak er riktig resept for å bedre totalsituasjonen i selskapet.

Engasjementet var som ventet stort under Norturas årsmøte på Lillestrøm sist uke. Alle er enige i at Nortura befinner seg i en svært vanskelig situasjon, men meningene er delte om hvordan kjøttkonsernet skal komme seg ut av knipa.

Svake økonomiske resultater, overproduksjon innenfor nesten alle produksjoner, en krevende distribusjonsavtale med de store matkjedene, og på toppen av det hele en rekke dyretragedier er alle elementer i den totalsituasjon Nortura står i.

Tiltak møter motbør

Nortura varsler nå både priskutt for bøndene for dyr og egg, og lønnsfrys for ansatte for å bedre økonomien. Nortura-bøndene risikerer å heller ikke få rente på kapitalen for 2017. På ansattsiden, skal 300 administrative årsverk bort. En rekke Nortura-bønder stiller spørsmål ved om slike tiltak egentlig er riktig resept.

– Vi snur samvirketanken på hodet når Nortura går inn for å kutte i avregningsprisen, sier delegat Else Horge Asplin.

– Jeg er skeptisk til nedbemanning som tiltak. Dere må i hvert fall ikke kvitte dere med kritisk viktig kompetanse. Nortura må rette søkelyset på intern kommunikasjon, god logistikk og måloppnåelse, sier produsent Ole Reino Tala.

Annonse

– Situasjonen nå, minner meg om situasjonen vi stod oppe i for åtte år siden. Også da kom vi i en skvis med bankene. Igjen ser vi problemer med varetilførselen. Hvordan skal vi klare å opprettholde tilførslene når vi skal kutte 20 prosent på administrative stillinger? spør Lidvin Hage.

– Mangler vi kontroll?

Hans O. Erikstein har drevet som Norturabonde i ti år. Han viser til at svært mye har skjedd på struktur- og kostnadssiden i Nortura, og at det har vært årlige kostnadsbesparelser på mange hundre millioner.

Men hva har egentlig disse tunge grepene resultert i av forbedringer? ville han vite.

– Man kan skylde på kompleksitet og ny distribusjonsordning, men sistnevnte har vi kunnet forberede oss på i ti år. Mangler vi kontroll? spør Erikstein.

Byggingen av Norturas nye kylling- og kalkunslakteri på Hærland ble svært mye dyrere enn planlagt. Prosjektet skulle koste 417 millioner kroner, men prislappen endte på 770 millioner. Som tidligere omtalt, gikk Nortura til sak mot rådgivingsselskapet Cowi i denne saken. Saken endte i retten, og der tapte Nortura på alle punkter.

– I Hærland-saken så vi en total mangel på prosjektstyring. Men dette er langt fra første gang vi har bommet i planleggingen av nye investeringer. Framover må vi sørge for at vi er i posisjon til å ta de markedsandelene som gjør at vi kan forsvare investeringene. Hva vet vi om våre egne enhetskostnader? Og har Nortura en plan for gjennomgang av allerede dårlige avtaler, og gjenoppretting av disse? spør produsenten.

Neste artikkel

Fornøyd med KrFs fotavtrykk