Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krever tiltak mot villsvin-invasjon

Hedmark og Østfold Bondelag krever flere tiltak for å unngå storinnrykk av villsvin. Svensk forsker har tidligere anslått 100 000 villsvin i Norge om 25 år.

Villsvin har i mange år vært å finne i Østfold, og dukker opp stadig lenger vest.
Villsvin har i mange år vært å finne i Østfold, og dukker opp stadig lenger vest.

Det er anslått at rundt 300 villsvin befinner seg i Norge i dag. Arten har hovedsakelig funnet seg til rette i Østfold og Hedmark, etter å ha vandret fra Sverige. Jägareforbundet anslo i fjor at det finnes det over 300 000 villsvin i Sverige. I Finland er bestanden doblet på to år.

– Må stanse framveksten nå

Årsmøtet i Hedmark Bondelag fremmet før påske en enstemmig uttalelse om videre håndtering av den i Norge svartelistede arten. Konklusjonen er klar: Framveksten av villsvin i Norge må stanses.

Fylkeslaget mener det i dag mangler både et godt nok regelverk og regime for avliving av individer.

– Villsvin er en uønsket art i Norge. Slik sett står vi fritt til å jakte på villsvin, men det er ikke en oppgave for SNO ennå. Vi mener at det offentlige må ta større ansvar for å hindre at vi får en invasjon av villsvin i Norge, sier fylkesleder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag.

Han mener også at regelverket må konkretiseres for å roe interessekonflikten med jegere/skogeiere, som ønsker villsvin velkommen. Aas-Eng viser til at enkelte grunneiere tolker regelverket slik at de i praksis kan frede arten på egen eiendom ved å nekte jakt innenfor egne enemerker.

Frykter svinepest

Risikoen forbundet med villsvin er vurdert som «svært høy». Ikke minst er det fare for at svina skal føre med seg «Afrikansk svinepest», som alt er utbredt i Polen, Estland, Latvia og Litauen. Hedmark Bondelag mener innføring av villsvin i norsk natur i tillegg kan true matproduksjonen. Det har skjedd i Sverige. I sin uttalelse, viser fylkeslaget til at rundt 10 prosent av jordbruksarealet i de svenske villsvinområdene blir rammet.

Annonse

Sveriges landbruksuniversitet har beregnet at den årlige kostnaden for det svenske jordbruket er på 1 095 millioner svenske kroner (2015-tall).

– Også vi er bekymret for skader på åkervekster og engarealer, sier Aas-Eng.

Har laget handlingsplan

I Østfold meldes det om større innrykk av vill­svin i de østlige kommunene, opplyser fylkesleder Svein Arild Uvaag i Østfold Bondelag.

– Stadig flere streifdyr kommer også inn i de indre bygdene lengre vest. Vi har nå laget en handlingsplan, der vi forsøker å organisere grunneierne i disse områdene. Det handler om å bygge kunnskap og fellesskap i kampen mot villsvin, påpeker Uvaag.

Han mener det er opp til næringa selv å forvalte de villsvinene som kommer inn i landet.

– Utfordringen er når du får interessekonflikter med dem som ønsker villsvina velkommen, for å trigge jakta, sier han.

Uvaag er ikke i tvil om at villsvina vil gjøre store skader, om de får lov til å bre seg videre vestover og utvikle seg fritt i Norge.

– Da vil landbruket få en betydelig utfordring med skader på jordbruksvekster. Villsvina er særlig harde mot grasarealene.

Neste artikkel

Naturvernforbundet: Ni av ti søkere får bygge i vernet natur