Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krever redusert kredittid

Verdikjeden Skog og Tre støtter bygg- og anleggsbransjens forslag om å redusere bedriftenes kredittid til maks 30 dager.

Leverandørene innen treindustri er svært utsatt, all den tid de ikke får oppgjør for solgte varer før om tre-fire måneder. Dette forskyver seg bakover i verdikjeden, og får nå konsekvenser for skogsentreprenørene, påpeker Verdikjeden Skog og Tre. Foto: Karl Erik Berge
Leverandørene innen treindustri er svært utsatt, all den tid de ikke får oppgjør for solgte varer før om tre-fire måneder. Dette forskyver seg bakover i verdikjeden, og får nå konsekvenser for skogsentreprenørene, påpeker Verdikjeden Skog og Tre. Foto: Karl Erik Berge

En samlet bygg-, anleggs- og eiendomssektor ber nå myndighetene om å regulere kredittider til maks 30 dager. Forutsetningen for en slik innføring, er at det iverksettes tiltak som ikke svekker likviditeten i noe ledd i verdikjeder. Tiltaket, hvis innført, må dessuten ikke gripe inn i allerede inngåtte avtaler mellom enkeltaktører, poengterer sektoren. Tiltaket ønskes innbakt i en egen korona-krisepakke.

Verdikjeden Skog og Tre - herunder blant andre Skogeierforbundet og Norskog - støtter forslaget. Sammenslutningen viser til stor sårbarhet også i skognæringa under koronakrisen.

– Leverandørene, slik som treindustri, er svært utsatt fordi de har solgt varer nå, men de får ikke oppgjør før om tre-fire måneder. Dette forskyver seg bakover i verdikjeden, og får nå konsekvenser for skogsentreprenørene, som får stopp i aktiviteten. Dette fordi vareflyten av tømmer stopper opp. Treindustriens bedrifter reduserer inntak av sagtømmer for å redusere risiko, skriver Verdikjeden Skog og Tre i et felles innspill fredag.

Partene viser også til at myndighetene må sørge for at konsekvensene av krisen blir minst mulig.

Annonse

– Bankene har etter finanskrisen fått strengere krav til kapital og likviditet. For å redusere risiko, må det stilles tilsvarende strengere krav til kapital og likviditet enn det risikoen i den enkelte bedrift alene skulle tilsi, også for andre næringsaktører enn bankene.

– Problemer hos en bedrift eller i en kjede kan smitte fortere enn coronaviruset over på andre, påpeker Verdikjeden skog og Tre.

Neste artikkel

Planlegger traktoraksjoner over hele Norge