Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krever 80 kr mer i utmarksbeitetilskudd

Norsk Sau og Geit krever tilskuddsvekst for både sau, lam, geit og kje i årets jordbruksoppgjør.

NSG mener det er behov for en viss andel friske midler både i saue- og geitenæringa for å sikre en stabil og forutsigbar økonomi framover. Her sees beitende sau i Mosterøy, Rogaland. Foto: Anders Sandbu
NSG mener det er behov for en viss andel friske midler både i saue- og geitenæringa for å sikre en stabil og forutsigbar økonomi framover. Her sees beitende sau i Mosterøy, Rogaland. Foto: Anders Sandbu

Det som ofte betegnes som "vårens vakreste eventyr" – jordbruksoppgjøret – nærmer seg. I disse dager samles innspill fra de ulike faglagene, og andre. Bondelaget melder at hele 48 aktører over to dager nå har lagt fram sine innspill til vårens forhandlinger, som innledes i slutten av april.

Ønsker mer til "alt"

Norsk Sau og Geit (NSG) viser i sitt innspill til at deres næring har ligget klart dårligst an i landbruket med hensyn til inntekt per årsverk. I tillegg er reguleringslageret på lam nesten blitt doblet i løpet av 2019, som følge av vesentlig svikt i salget høsten 2019.

Organisasjonen krever nå et større løft på en rekke punkter:

* Tilskudd til utmarksbeite må økes med 80 kroner per dyr for sau, lam, geit og kje. "Det skal lønne seg å produsere på de unike utmarksressursene vi har i Norge", argumenterer NSG.

* Beitetilskuddet for småfe må økes med 20 kroner per dyr for alle soner.

* Fortsatt opptrapping på tiltak i beitefelt (Organisert Beitebruk): NSG ber om at det legges opp til en videre opptrapping, og at potten økes med 5 millioner i 2020. NSG mener en slik opptrapping er nødvendig for å sikre fortsatt drift i beitelagene.

* Styrkede velferdsordninger: Maksimalsats for tilskudd for avløsning til ferie og fritid og avløsning under sykdom må økes ytterligere i år. NSG mener denne må settes til 1G, og at man må følge dette nivået videre framover.

Annonse

* NSG foreslår at satsen per sau/ammegeit fra 1-75 dyr økes med 117 kroner per dyr; fra 883 kroner til 1 000 kroner per dyr.

* Beholde uendret tilskudd til kvalitetsslakt av lam. Dette ble endret i 2018, ved innskjerping av krav og reduksjon av satser.

* Øke slaktetilskuddet til 600 kroner per kje, og samtidig sette en nedre vektgrense for tilskudd til 5 kilo.

Organisasjonen mener for øvrig at ammegeit og sau må ha separate husdyrtilsludd, uten samordning av dyretallet.

Ligger lavt

Driftsgranskningene for 2019, som ble lagt fram i desember, viser at sauebønder – og frukt- og bærbønder – økte inntektene fra 2017 til 2018. For sauenæringa, skjedde imidlertid denne økningen fra et lavt nivå.

I snitt, lå inntekten på 130 000 kroner per årsverk i 2017. Det tilsvarer en nedgang på 28 prosent fra 2016, eller drøyt 50 000 kroner.

Neste artikkel

– Få bort kvalitetstilskuddet