Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sterk prisvekst på landbrukseiendom

2,4 millioner kroner var gjennomsnittlig kjøpesum i 2017, viser tall fra SSB.

I Oslo/Akershus var gjennomsnittprisen oppe i 5,8 millioner kroner. Deretter følger Vestfold (bildet) og Østfold, med henholdsvis 5,4 og 4,3 millioner kroner. Foto: Anders Sandbu
I Oslo/Akershus var gjennomsnittprisen oppe i 5,8 millioner kroner. Deretter følger Vestfold (bildet) og Østfold, med henholdsvis 5,4 og 4,3 millioner kroner. Foto: Anders Sandbu

I fjor ble det overdratt 2 450 bebygde landbrukseiendommer i fritt salg. Gjennomsnittlig kjøpesum for disse overdragelsene var på 2,4 millioner kroner, en økning på 50 prosent i perioden 2010–2017. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Kraftig vekst til tross: Det er fortsatt store regionale forskjeller i gjennomsnittspris for bebygde landbrukseiendommer som selges fritt. Kanskje ikke overraskende, er det landbrukseiendommer rundt Oslofjorden som hadde høyest kjøpesum også i 2017.

Annonse

I Oslo/Akershus var gjennomsnittprisen oppe i 5,8 millioner kroner. Deretter følger Vestfold og Østfold, med henholdsvis 5,4 og 4,3 millioner.

I den andre enden av skalaen finner man våre tre nordligste fylker. Aller lavest lå Finnmark, med en gjennomsnittlig kjøpesum på 0,7 millioner. Troms og Nordland lå begge på drøyt millionen.

Av i alt 8 769 tinglyste overdragelser i fjor (alle typer salg), hadde 5 539 landbruksformål. Det tilsvarer nærmere to av tre overdragelser. For eiendommene omsatt i fritt salg, har en tredjedel registrert aktivitet. Samtidig er det stor variasjon i graden av jord- og skogbruksaktivitet på disse eiendommene rundt omkring i landet.

– En del eiendommer er uten aktivitet, mens andre er driftssentrum for en jordbruksbedrift. Mange eiendommer har utleie av jordbruksarealer til andre gårdbrukere, mens noen driver et aktivt skogbruk med salg av tømmer, påpeker SSB.

Neste artikkel

Landbruket står for 27 prosent av matjord-nedbygginga