Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftig oppsving i salget av norskprodusert mat

Dagligvarekjedenes salg av norskproduserte varer har skutt i været de siste månedene. Korona, nye ferievaner og mer hjemmespising oppgis som hovedforklaringene.

Forbrukerne har, ifølge NorgesGruppens analyse, handlet norske landbruksprodukter (meierivarer, kjøtt, kornprodukter og frukt/grønt) for 1,3 milliarder mer enn samme periode i fjor. Foto: Shutterstock
Forbrukerne har, ifølge NorgesGruppens analyse, handlet norske landbruksprodukter (meierivarer, kjøtt, kornprodukter og frukt/grønt) for 1,3 milliarder mer enn samme periode i fjor. Foto: Shutterstock

Koronaen har bidratt til store endringer i dagligvarekjedenes salg av norskproduserte varer. Det fremgår av Norgesgruppen, Opinion og analysebyrået Nielsens kartlegging av «koronaeffekten».

Handlet landbruksprodukter for 1,3 mrd. mer

Her er hovedfunnene:

* Seks av ti nordmenn sier at de handler mer norskproduserte varer i koronaperioden. NorgesGruppens egen analyse av salget i mai, juni og juli viser at kundene ikke bare sier de handler mer norsk, men at dette også gjenspeiles i handlekurven. «Nordmenn handler mer norsk enn noensinne», konstaterer Norgesgruppen i en pressemelding fredag sist uke.

* Salget i norsk dagligvarehandel første halvår lå nesten 14 prosent høyere enn samme periode i fjor, ifølge Nielsen. NorgesGruppens egne salgstall viser en salgsøkning på 23 prosent i mai, juni og juli sammenlignet med fjoråret. Salgsøkningen av norske landbruksvarer tilsvarer flere tusen tonn.

* Forbrukerne har, ifølge NorgesGruppens analyse, handlet norske landbruksprodukter (meierivarer, kjøtt, kornprodukter og frukt/grønt) for 1,3 milliarder mer enn samme periode i fjor.

– Nesten halvparten av veksten skyldes at svenskegrensen har vært stengt. I tillegg har nordmenn i år vært turister i eget land, samtidig som de fleste av oss har spist mer hjemme enn normalt. Som følge av stengte grenser og bortfall av grensehandel, er minst sju milliarder kroner av den totale svenskehandelen flyttet til Norge. Dette har i tillegg trolig skapt en salgsøkning for norske landbruksprodukter på totalt rundt to milliarder kroner hittil i år, sier NorgesGruppens konsernsjef Runar Hollevik i en pressemelding fredag.

Annonse

Håper trenden vil vedvare

Omsetningsveksten av norskproduserte varer kommer ikke som en overraskelse for Bondelaget.

– Vi forventet økt omsetning av norske landbruksprodukter. Bondelaget vet at handelen over grensa er stor på produkter med høy avgift, men det er betydelige volum av også landbruksprodukter i handlekurven på svensk side. Innenfor melk, har produksjonen økt, og innen kjøtt- og eggsektoren ser vi en vekst i forbruket. Jeg håper mange norske forbrukere har funnet nye norske landbruksprodukter som er attraktive å kjøpe også når situasjonen normaliserer seg. Det vil bedre beredskapen i vanskelige tider, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Avhengig av riktige priser

Han sier det er krevende å fastslå noe om hvilket prisrom for norskproduserte landbruksvarer som nå kan finnes i butikk.

– Men jeg tror landbruket skal være forsiktig med å øke prisene mye. Norske landbruksprodukter kan fort bli utkonkurrert av volum som importeres, og landbruksnæringa er jo avhengig av riktige priser – men også av et volum, om vi skal sikre inntekten, bidra til beredskap og bruke de norske produksjonsressursene, påpeker han.

– Hvorvidt veier veksten i salget av norskprodusert mat opp for de utfordringene mange norske matprodusenter har hatt siden koronaen traff Norge?

– For det første, har landbruket i Norge vært presset med import før koronanedstengningen. På flere områder har det blitt redusert omsetning. Men at vi har økt omsetning av norskproduserte varer i butikk i disse tider, bidrar i positiv retning.

Neste artikkel

Én dansk bonde har fortsatt 4000 mink