Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftig økt brunbjørn-bestand i Karasjok

Nibioforskere fant i fjor sommer 100 DNA-prøver fra 16 bjørner i Karasjok, hvorav fem nye. I ett område er det konstatert en dobling på ett år.

Flere brunbjørner i nord: Nibioforskere konstaterer en økende brunbjørnbestand i Karasjok. I det opprinnelige undersøkelsesområdet ble det totalt påvist 12 bjørner i 2022. Det er dobbelt så mange som året før. Foto: Per Harald Olsen

De siste fire åra har Nibio drevet systematisk overvåking av brunbjørnbestanden i Karasjok kommune. Ved hjelp av hårfeller ble det i sommer påvist 16 ulike bjørner.

Sommeren 2022 ble det samlet inn hårprøver fra et 1 200 km2 stort område i Karasjok kommune. Dette utgjør litt mindre enn en fjerdedel av kommunens totale areal.

Har samlet inn hårfelleprøver

Undersøkelsesområdet omfatter to nærliggende studieområder. Det ene ligger sentralt i Karasjok, hovedsakelig på sørsiden av elva Karasjohka. Det andre feltet ligger på nordsiden av Karasjohka og strekker seg nedover Tanadalen til Váljohka.

– Prøvene ble samlet inn ved hjelp av hårfeller, forteller laboratorieleder Ida Marie Bardalen Fløystad ved Nibio Svanhovd til nibio.no fredag.

Området ble delt inn i ruter på 5 x 5 km. Innenfor hver rute ble det plassert en hårfelle. Fellene sto ute i to måneder fra juni til august, men etter en måned ble fellene flyttet til en annen lokalitet i samme rute.

Annonse

Dobling på ett år

I løpet av to måneder, fra juni til august 2022, ble det samlet inn hår og ekskrementer fra 48 hårfeller.

– Det er alltid noen prøver som ikke tester positivt for bjørn. Men etter å ha fjernet disse, satt vi igjen med totalt 100 prøver med DNA fra til sammen 16 ulike bjørner. Kjønnsfordelingen viste at prøvene stammet fra åtte hannbjørner og åtte hunnbjørner, forteller Fløystad.

Fem av bjørnene, to hanner og tre hunner, var nye for området. Det vil si at de ikke var registrert tidligere. En utvidet familieanalyse basert på DNA påviste mulige lokale foreldre for fire av de fem nye bjørnene.

I det opprinnelige undersøkelsesområdet, sør for elva Karasjohka, ble prosjektet utført på samme måte som i årene 2019-2021. Totalt ble det påvist 12 bjørner i dette området i 2022, dobbelt så mange som året før.

Bjørnetettheten ble beregnet til 0,30 ind. pr. 10 km2.

I Váljohka ble det påvist seks bjørner i 2022 (0,075 ind./10km2). Dette antallet er det samme som året før. Det ble påvist like mange bjørner i første halvdel av prosjektet (juni-juli) som i andre halvdel (juli-august).

Neste artikkel

Bondelaget bekymra for ulvejakta