Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftig øko-vekst i Danmark

Salget av økovarer i Danmark økte med 15 prosent på ett år. Danmark har nå verdens høyeste øko-andel av detaljhandelen.

Danmarks omsetning av økologiske matvarer øker med uforminsket styrke. Ingen land i verden har i dag høyere markedsandeler på økovarer i detaljhandelen. Foto: Illustrasjonsbilde Bondebladet

Det viser nye tall fra Danmarks Statistik. Byrået oppjusterte fredag detaljomsetningen for økologiske landbruksvarer med 700 millioner kroner. Total omsetning er dermed på 8,7 milliarder kroner per 2016. I 2016 var det dermed en økning i økosalget på 15 prosent sammenlignet med året før.

Tallene sier imidlertid ingenting om hvor stor andel av omsetningen som er knyttet til importvarer.

Best i verden på øko

Etter de nye justeringene, har Danmark en økologisk markedsandel i detaljhandelen på 10,5 prosent i 2016. Det er klart høyest i verden. På andre plass kommer Luxembourg, med 8,6 prosent.

Annonse

– De danske økobøndene er mer enn klare til å øke produksjonen i takt med en stigende etterspørsel fra forbrukerne på hjemmemarkedet, men også fra de utenlandske markedene. Det er nemlig en markant pågående stigning i produksjonen av økologiske matvarer, samt omlegging til økologi hos danske bønder, sier sjefkonsulent Ejvind Pedersen i Landbrug & Fødevarer til danske Landbrugsavisen.

Labert i Norge

Her hjemme har også øko-ambisjonene vært høye, men i fjor slo regjeringen som kjent fra seg målet om at 15 prosent av norsk matproduksjon skal være økologisk basert. Man har hele veien vært langt unna å nå dette målet, og for to år siden slaktet Riksrevisjonen den norske øko-satsingen.

– Ingen av virkemidlene står i forhold til økomålsettingene. Den økologiske produksjonen har gått ned de siste årene, og man er langt unna 15-prosentmålet. Landbruks- og matdepartementet har ikke tatt Stortingets vedtak på alvor. Målene er blitt mer offensive, mens resultatene har blitt dårligere, sa riksrevisor Per Kristian Foss til Bondebladet den gang.

Børre Solberg, leder i Oikos – Økologisk Norge, etterlyser i denne ukas Bondebladet nye økomål fra regjeringen. Han mener regjeringen må ha en mye mer offensiv holdning til økologisk produksjon og forbruk.

Tallene for økologisk produksjon og forbruk i Norge i 2017 er ventet i mars.

Neste artikkel

Vil stanse bygging av villsvingjerde