Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftig økning i antallet pest-infiserte villsvin

Hittil i år, i EU, er det registrert flere utbrudd av afrikansk svinepest enn antallet i hele 2019.

Antallet utbrudd av afrikansk svinepest i villsvin har i år eskalert kraftig i flere øst-europeiske land. Den svært smittsomme virussykdommen hos gris, har også rykket stadig nærmere Norge. Foto: Shutterstock
Antallet utbrudd av afrikansk svinepest i villsvin har i år eskalert kraftig i flere øst-europeiske land. Den svært smittsomme virussykdommen hos gris, har også rykket stadig nærmere Norge. Foto: Shutterstock

Afrikansk svinepest har i seinere år spredt seg både oppover og nedover på det europeiske kontinent. I tillegg har sykdommen rammet Kina knallhardt. Per 2019, var det registrert over 100 bekreftede tilfeller av afrikansk svinepest i gigantlandet.

Utbredt villsvin-pest i øst

Problemet har på ingen måte avtatt i år. Nye tall viser at antallet villsvin med afrikansk svinepest hittil i 2020, i EU, har oversteget det samlede antallet i hele 2019. Det melder nettstedet pig333, som tar for seg hele svineproduksjonskjeden. Artiklene skrives av fagfolk på svin.

* Fra januar og til og med 7. juli er det registrert 7 185 tilfeller av afrikansk svinepest i villsvin i EU. Tallet er fordelt på de 11 landene – i all hovedsak østeuropeiske land – hvor det er registrert utbrudd.

* I 2019 endte det samlede antallet registrerte tilfeller på 6 396. I fjor ble det dessuten registrert 346 utbrudd i tamsvin.

Annonse

Særlig Ungarn sliter

Særlig den markante økningen i antall pest-infiserte villsvin i Ungarn er bekymringsfullt, melder danske landbrugsavisen.dk, som igjen siterer fra nettstedet pig333.

Det første tilfellet av afrikansk svinepest i Ungarn ble registrert i 2018, og hittil i 2020 er det i alt registrert 3 005 tilfeller. Det er nesten en fordobling av bekreftede tilfeller i 2019. Ungarn har dermed flest tilfeller av villsvin med afrikansk svinepest.

Også i Polen overstiger antall tilfeller i år det siste års antall, med 2 793 hittil i år mot 2 469 siste år.

I Bulgaria er antallet tilfeller fordoblet i første halvår 2020. Antallet tilfeller ligger hittil i år på 340, mot 165 tilfeller i fjor.

Neste artikkel

Flere villsvin skutt i Norge