Kraftig økende forskjeller i norsk matindustri

Handelsunderskuddet i den jordbruksbaserte delen av matindustrien har økt med 190 prosent siden 2007. Handelsoverskuddet for sjømat er dobbelt så stort som underskuddet for jordbruksmat.

Økt import: Handelsunderskuddet for jordbruksvarer i matindustrien er, per 2019, på 52 milliarder kroner. Underskuddet domineres i økende grad av jordbruksbaserte ferdigvarer, men også råvareimporten er fortsatt på et høyt nivå. (Foto: Iver Gamme)
Økt import: Handelsunderskuddet for jordbruksvarer i matindustrien er, per 2019, på 52 milliarder kroner. Underskuddet domineres i økende grad av jordbruksbaserte ferdigvarer, men også råvareimporten er fortsatt på et høyt nivå. (Foto: Iver Gamme)
Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Bondebladets digitale produkter (Appen Bondebladet og nettsiden bondebladet.no) kan benyttes gratis av alle som er mottakere av Bondebladet gjennom medlemskap i Norges Bondelag og andre samvirkeorganisasjoner, samt av alle som har et eget abonnement på Bondebladet. Klikk her for å lage en digital bruker!

Digital

Bestill

3 måneder for kun 125,-

Komplett

Bestill

3 måneder for kun 249,-

Neste artikkel

Nibio skal overvåke jordsmonnet