Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kraftig fall i EUs storfe-import

EUs import av levende dyr, oksekjøtt og oksekjøtt-produkter er redusert med 24 prosent i årets første måneder.

Særlig Storbritannia selger mindre kjøtt til EU. Importen fra Storbritannia er redusert med 30 prosent.
Særlig Storbritannia selger mindre kjøtt til EU. Importen fra Storbritannia er redusert med 30 prosent.

En ny oversikt fra Landbrug & Fødevarer, Danmarks svar på Norges Bondelag, viser at det er blitt lenger mellom de brasilianske, engelske og argentinske kjøttrettene på europeiske middagsbord.

EUs import av levende dyr, oksekjøtt og oksekjøtt-produkter er redusert med 24 prosent fra nyttår til og med mai i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i rå mængder, har eksporten falt fra 189 468 tonn til 144 068 tonn, melder danske landbrugsavisen.dk torsdag.

Særlig Storbritannia selger mindre kjøtt til EU. Importen fra Storbritannia er redusert med 30 prosent, tilsvarende om lag 21 000 tonn oksekjøtt.

EUs import fra Brasil er ti lsammenligning redusert med 18 prosent, den argentinske importen er redusert med 11 prosent, og fra Uruguay har EU kjøpt 28 prosent mindre oksekjøtt.

EUs eksport av levende kveg, oksekjøtt og oksekjøtt-produkter er også falt i årets første fem måneder. Nedgangen er imidlertid kun registrert til ni prosent, fra 472 397 til 429 970 tonn.

Annonse

Stor etterspørsel etter storfe i Norge

Her hjemme, er det for tiden stor etterspørsel etter storfekjøtt, og Nortura økte i starten av juli noteringsprisen på storfe andre halvår 2020 med kr 1,60 kroner.

Bakgrunnen for vedtaket, var at prognosen per mai viser et underskudd av storfe på 6 600 tonn i 2020. Da er det forutsatt en norsk produksjon på 84 800 tonn (- 2 prosent i forhold til 2019), og at alle importkvotene – inkludert EU-kvote gjennom artikkel 19 – blir tatt inn. Importkvotene utgjør til sammen 9 000 tonn.

Storfeprodusentene opplever som alle andre husdyrprodusenter betydelig kostnadsvekst som følge av utbruddet av Covid-19. Av størst betydning er økte kostnader til kraftfôr, en situasjon som har vedvart siden mars/april 2020.

Neste artikkel

Forventer avgiftssjokk for danske bønder