Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

KPMG skal granske Mattilsynet

Revisjons- og rådgivingsselskapet KPMG har fått oppdraget med å granske Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Den endelige rapporten er ventet i desember.

Skal granskes eksternt: KPMG vant anbudskonkurransen om en uavhengig granskning av Mattilsynets tilsynsvirksomhet.  Illustrasjonsfoto: Bondebladet
Skal granskes eksternt: KPMG vant anbudskonkurransen om en uavhengig granskning av Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Illustrasjonsfoto: Bondebladet

Den eksterne granskningen skjer etter marsjordre fra Stortinget, og skal omfatte både grønn og blå sektor. Bakteppet for granskningen, er rapportskandalen i Mattilsynet i vår, der pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås fra Sandnes avslørte Mattilsynet med skjulte opptak under tilsyn. Saken førte til at Mattilsynets administrerende direktør Harald Gjein gikk av, og at underliggende ledere i Rogaland ble fratatt sine lederfunksjoner under pågående granskning.

Etter en intern granskning i Mattilsynet, innrømmet Mattilsynet å ha begått flere feil overfor Lauvås. Men etter påtrykk fra ikke minst Sp, ble det besluttet at Mattilsynet også måtte underlegges en ekstern omfattende granskning i kjølvannet av skandalen.

Full granskning i KPMG-regi

Landbruks- og matdepartementet har gjennomført en åpen anbudskonkurranse om oppdraget om en uavhengig granskning. 16. september ble en oppdragsavtale inngått mellom Landbruks- og matdepartementet og anbudsvinner KPMG. I alt kom det inn fem kvalifiserte tilbud på anbudskonkurransen.

KPMG er et internasjonalt nettverk av revisjons- og rådgivingsselskaper med over 207 000 medarbeidere over hele verden. På KPMGs hjemmesider heter det blant annet at nettverket hjelper sine kunder med «å sikre en lovmessig, langsiktig og bærekraftig virksomhet».

Dette er for øvrig samme selskap som Gartnerhallen har saksøkt, i forbindelse med den store underslagssaken som har ridd samvirket som en mare siden sommeren 2017. Som Bondebladet skrev sist uke, skal søksmålet – mot en revisor i KPMG – opp til behandling i Oslo tingrett i høst.

Annonse

Nå skal det gjennomføres en uavhengig granskning av forvaltningskvaliteten i Mattilsynets tilsynsvirksomhet. Tilsynet innbefatter planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Konsulenten skal på bakgrunn av granskningen peke på eventuelle forbedringspunkter, heter det i en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet.

Granskningen skal summeres opp i en rapport som skal ferdigstilles i desember 2019.

Kritisk til anbudsutlysning

Det var Sp som tidligere i år fremmet representantforslag om en ekstern granskning av Mattilsynet etter bråket med pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås. Bakgrunnen var at Sp mente Mattilsynets tillitsproblem stakk dypere enn bare denne enkeltsaken.

– Det skyldes manglende tillit mellom næringsaktører og tilsyn bygget opp over tid, sa Sps Geir Pollestad i Stortingets næringskomité i juni.

Pollestad er også kritisk til den konkurranseutsetting departementet har kjørt etter vedtaket om en ekstern granskning.

– Jeg er ikke fornøyd med at statsråd Olaug Bollestad har satt dette ut på anbud. Jeg mener hun burde ha satt ned en kommisjon til å ta seg av jobben. Det ville gitt større bredde i arbeidet, skriver Pollestad i en sms til Bondebladet.

Neste artikkel

Melkebonde fikk fem dager til å avvikle