Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kort ferie for norske bønder

Lange dager og kort ferie, viser ny undersøkelse.

Runt 45 prosent av de spurte svarte at de tar tre eller flere ferieuker, men bare snaut tre av ti har unt seg fire uker eller mer. (Arkivfoto)
Runt 45 prosent av de spurte svarte at de tar tre eller flere ferieuker, men bare snaut tre av ti har unt seg fire uker eller mer. (Arkivfoto)

21 prosent av bøndene har hatt to uker ferie i løpet av det siste året, mens snaut 14 prosent bare har hatt én uke.

Det viser en undersøkelse Agri Analyse har gjort for Landbruksforsikring.

Nær 18 prosent oppgir å ha tatt ut enda mindre enn dette.

To uker eller mindre

Samlet sett svarte drøyt 52 prosent at ferielengden siste 12 måneder har vært to uker eller mindre, skriver Landbruksforsikring i en pressemelding.

Les mer: Plutselig seilte Arne sidelengs mot lastebilen

– Feriene er korte og sjeldne. Samtidig er nok forholdet til selve skillet mellom arbeid, fritid og ferie noe mindre tydelig enn for mange andre grupper, ettersom de fleste bønder også bor på bruket og har gårdsdriften som livsform, sier Håvard J. Djupedal, adm. dir. i Landbruksforsikring.

Om lag 45 prosent av bøndene svarte at de tar tre eller flere ferieuker, men bare snaut tre av ti har unt seg fire uker eller mer.

Drøyt to prosent var usikre på hvor mye ferie de hadde hatt det siste året.

Lange arbeidsdager

– Sju av ti bønder svarte at de jobber 50 timer eller mer i uken. Bare én av ti klarer seg med 39 timer eller mindre. Så det blir lange dager og stor samlet arbeidsbelastning, sier Djupedal.

Annonse

I undersøkelsen har bøndene oppgitt gjennomsnittlig antall arbeidstimer per uke for hele året, når innsatsen på gårdsbruket og i annen virksomhet legges sammen.

– Vi vet at en svært høy andel av bøndene har inntekt fra arbeid utenom selve gårdsdriften, både i form av binæringer knyttet til bruket og til helt annen type virksomhet. Dette bidrar til å øke den totale arbeidsmengden for denne yrkesgruppen, sier Djupedal.

Særlig farlig periode

Med høyt tempo og lange dager er det ekstra viktig å ha bevissthet på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, mener Halle Arnes, fagkoordinator HMS i Norsk Landbruksrådgiving.

Les mer: – Svimer jeg av nå, blør jeg i hjel

– Det skjer dessverre en del ulykker i jordbruket, og nå er vi inne i den mest belastede perioden. Fra juni til ut oktober skjer det erfaringsmessig spesielt mange uhell. Bedre rutiner og mindre hastverk kunne forhindret svært mange av dem, sier han.

En stor andel av uhellene inntrer fra midt på dagen og utover, når konsentrasjonen svikter og man egentlig hadde trengt en pause før neste økt, ifølge fagkoordinatoren.

– Gode sikringstiltak, konsekvent bruk av personlig verneutstyr og bevissthet om riktig arbeidsstilling er viktige innsatspunkter for å gjøre landbruket tryggest mulig. Heldigvis er interessen for HMS økende blant bøndene selv, og mange jobber nå systematisk med dette, sier Arnes.

Neste artikkel

Tre norske bedrifter får 110 millioner fra EU