Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Korona er ikke et dyrehelseproblem

Koronaviruset utgjør ikke en fare for dyrehelsen i Norge. Ei heller er norske dyr en smittekilde for folk, påpeker Matilsynet og Veterinærinstituttet.

Per i dag, foreligger det ingen mistanke om at noen husdyr eller kjæledyr vil kunne utgjøre en smittekilde til koronaviruset for mennesker i Norge. På bildet sees en beitende ammeku (arkivfoto)
Per i dag, foreligger det ingen mistanke om at noen husdyr eller kjæledyr vil kunne utgjøre en smittekilde til koronaviruset for mennesker i Norge. På bildet sees en beitende ammeku (arkivfoto)

Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Norges Bondelag påpeker på egne hjemmesider at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

– Det er ikke meldt om sykdomstilfeller hos dyr som følge av infeksjon med dette viruset. Viruset er først og fremst et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Flere anbefalinger

Personer med påvist koronasmitte anbefales allikevel å begrense sin kontakt med matproduserende dyr. Årsaken er at COVID 19 er en ny virussykdom hvor det fortsatt finnes noen kunnskapshull. Dermed er det best å ta føre-var-hensyn, mener Veterinærinstituttet.

Instituttet anbefaler også å:

Annonse

* sikre god håndhygiene ved kontakt med dyr. Eiere, røktere eller andre som har kontakt med matproduserende dyr, bør fortsatt være årvåkne og foreta generelle smittehygieniske tiltak.

* utvise forsiktighet rundt kontakt med dyr. Dersom man har besøkt dyrehold i utlandet, er det i visse tilfeller krav om ventetid før man har kontakt med dyr i Norge.

Smitten stammer trolig fra dyr

Koronaviruset, kalt «2019-nCoV», ble først påvist i den kinesiske storbyen Wuhan i desember 2019. Ifølge Aftenposten, stammer viruset trolig fra et dyr som ble solgt på kjøtt- og fiskemarkedet i byen med 11 millioner innbyggere. Markedet er kjent for å selge et stort utvalg dyr, deriblant flaggermus.

Selv om viruset antas å ha oppstått hos dyr, mener myndighetene altså at det ikke er noen grunn til å mistenke at verken kjæledyr eller husdyr vil kunne utgjøre en smittekilde til COVID 19-viruset for mennesker i Norge.

For å komplisere bildet ytterligere, finnes det mange varianter av koronaviruset. Det påpeker Animalia på sin nettside. Fra norske forhold, kjenner man til flere typer hos flere dyrearter. Best kjent er koronaviruset hos storfe. Dette er imidlertid ikke det samme viruset som gir koronainfeksjon hos folk. Storfenæringa har dessuten et eget kontrollprogram, påpeker Bondelaget i en pressemelding.

Neste artikkel

Fakta om utbrudd av fugleinfluensa