Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kontoutskrift skogfond er sendt ut på nytt

Viktig: Skogfondordningen er en av skogbruksnæringas viktigste økonomiske rammebetingelser. (Arkvifoto=
Viktig: Skogfondordningen er en av skogbruksnæringas viktigste økonomiske rammebetingelser. (Arkvifoto=

Kontoutdrag skogfond er nå sendt ut på nytt i Altinn, med grunnleggende veiledning og henvisning til Næringsoppgave.

Bakgrunnen for denne saken er at Landbruksdirektoratet sendte ut Kontoutskrift skogfond for inntektsåret 2020, uten veiledningen på side to med henvisninger til Næringsoppgaven og skjemaet Landbruk, slik tidligere praksis har vært.

– Skogfondordningen er en av skogbruksnæringas viktigste økonomiske rammebetingelser. Effekten av skattefordelen i denne ordningen er i vesentlig grad med på å sikre at langsiktige investeringer blir foretatt, samtidig som den reelle kostnaden for grunneieren reduseres, forklarer Line Tronstad, seniorrådgiver ved Regnskap og juridisk service i Bondelaget.

For at grunneierne skal oppnå full skatteeffekt, må regnskapsmessige beregninger foretas på riktig måte hvert år.

– Henvisningene til Næringsoppgaven (RF-1175/1167) og skjemaet Landbruk (RF-1177) på Kontoutskrift skogfond har vært flittig brukt både av regnskapsførere og skogeiere, som fører regnskapet selv. Disse er brukt i forbindelse med avstemning av tallene i regnskapet, og for å komme fram til grunnlaget for beregning av skattefordel. Det var derfor viktig å få dette hjelpemiddelet på plass igjen, slik vi er vant til fra tidligere, sier Tronstad.

Annonse

Informasjon som gis fra det offentlige må være enkel og grei å forstå. Bondelaget fikk raskt inntrykk av at årets kontoutskrift var mangelfull, etter flere henvendelser fra medlemmer og regnskapsførere som etterlyste tidligere opplysninger.

Bondelaget har sammen med Skogkurs og LMD arbeider for å få direktoratet til å sende ut oppgaven på nytt, med veiledning og henvisninger.

– Vi er glade for at jobben vi har gjort nå har gitt resultater. Det er fint at vi kan ha så god dialog med Landbruksdirektoratet, og vi setter pris på at dette raskt ble rettet opp, sier Tronstad.

Det har tidligere vært uklart om kapitalskogeiere, som jo ikke er merverdiavgiftsregistrert, kunne kreve skattefordel av bruttobeløpet, altså inkl. merverdiavgift.

– Nå kommer denne opplysningen bedre fram. De kan beregne fordel av hele det utbetalte beløpet, noe som presiseres i veiledningen, f

– Kontoutdragene sendes ut fylkesvis og vi ser at det er noe ulik praksis fra fylke til fylke hvorvidt de nye oppgavene senes ut til alle, eller kun de som har hatt bevegelse på skogfondkontoen i inntektsåret, forklarer Line Tronstad.

Neste artikkel

Norges Bondelag forsvarer bonden