Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Konstaterer større beitekrise i Finnmark

Kriseberedskapsutvalget konstaterer at det nå er beitekrise for rein på vinterbeitene både vest og øst i Finnmark.

Onsdag utvidet Kriseberedskapsutvalget for Troms og Finnmark området som er rammet. Problemet er dårlige beiter for reinen, den siste tidens snømengder, og vanskelig logistikk for utkjøring av fôr. Foto: Colourbox
Onsdag utvidet Kriseberedskapsutvalget for Troms og Finnmark området som er rammet. Problemet er dårlige beiter for reinen, den siste tidens snømengder, og vanskelig logistikk for utkjøring av fôr. Foto: Colourbox

Onsdag denne uka hadde Kriseberedskapsutvalget for Troms og Finnmark møte. Da utvidet utvalget området som er rammet av dårlige vinterbeiter til å omfatte midtre sone i Vest-Finnmark.

Dermed konstaterer de at det nå er beitekrise både der, i østre sone i Vest-Finnmark, samt i Øst-Finnmark.

Berørte distrikter og soner deltok på møtet i Karasjok. De kunne melde om fortsatt dårlige beiter, og de ser heller ikke noe antydning til bedring i forholdene på grunn av snømengdene som har kommet den siste tiden, opplyser Landbruksdirektoratet på sine hjemmesider torsdag.

Annonse

Utvalget har blant annet diskutert tiltak for å gjøre logistikken enklere for utkjøring av fôr, og hvordan midler som er avsatt til kriseberedskap skal prioriteres. Det er berammet nytt møte i kriseberedskapsutvalget 19. februar.

I tillegg har staten og Norske Reindriftssamers Landsforbund i reindriftsavtalen for 2019/2020 satt av totalt 2 millioner kroner til et kriseberedskapsfond for reindriften. Midlene skal brukes nettopp dersom det oppstår en beitekrise for å forhindre omfattende tap av rein, eller andre dyrevelferdsmessige utfordringer ved beitekriser.

Neste artikkel

– Bedøv all bjørn og ta ut hanndyra i beiteområdet