Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kompenseres med 1 450 mill ekstra i høst

I høst vil norske bønder få en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd på rundt 1 450 millioner kroner, som kompensasjon de ekstraordinære kostnadsøkningene.

Motbakke for jordbruket: I september blir det en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd på om lag 1 450 millioner kroner. «Forutsetningene for å drive matproduksjon er tøffe. Samtidig er det høyst nødvendig at vi opprettholder en løpende norsk matproduksjon», påpeker Bondelaget. (Foto: Kristin Berge)
Motbakke for jordbruket: I september blir det en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd på om lag 1 450 millioner kroner. «Forutsetningene for å drive matproduksjon er tøffe. Samtidig er det høyst nødvendig at vi opprettholder en løpende norsk matproduksjon», påpeker Bondelaget. (Foto: Kristin Berge)

Kompensasjonen er et resultat av årets jordbruksavtale. Jordbrukets hovedkrav i forhandlingene var at de ekstraordinære kostnadsøkningene måtte dekkes fullt ut. Bondelaget er av den oppfatning at dette er oppnådd.

Som Bondebladet tidligere har omtalt flere ganger, er imidlertid mange bønder av den oppfatning at dette ikke har skjedd i praksis, grunnet skjevfordelingen i utbetalt kompensasjon for ekstraordinære gjødselkostnader.

1 450 mill

Uansett vil det i september skje en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd på om lag 1 450 millioner kroner. Dette er kompensasjon for de ekstraordinære kostnadsøkningene i 2021/22.

Landbruksdirektoratet skriver på sine nettsider at utbetalingen vil skje på grunnlag av det produsentene har registrert i de ordinære søknadene om produksjonstilskudd. Det betyr at produsentene ikke trenger å gjøre noe nå for å motta ekstrautbetalingen i september.

Ekstrautbetalingen baseres på søknadsrundene i oktober 2021 og mars 2022. Produsenter som starter opp i 2022, vil få utbetaling i februar 2023.

– Må opprettholde løpende produksjon

«Norsk landbruk opplever en kostnadsvekst uten sidestykke, og forutsetningene for å drive matproduksjon er tøffe. Samtidig er det høyst nødvendig at vi opprettholder en løpende norsk matproduksjon, når krig i Europa og den internasjonale situasjonen forøvrig gjør matproduksjon sårbar og usikker», skriver Norges Bondelag fredag i sakens anledning.

Jordbruksavtalen som ble vedtatt i vår, medfører at i alt 2,4 milliarder kroner går til kompensasjon av ekstraordinære kostnader for 2022. Av dette beløpet, utbetales 2 milliarder i september.

1,2 mrd i økte målpriser

En del av kompensasjonen tas også gjennom økte priser. Det har virkning fra i dag, 1. juli. Målprisene økes med en beregnet inntektsvirkning på 1,2 milliarder kroner i 2022.

Du kan regne på utslaget på ditt bruk både for 2022 og 2023 her.

Neste artikkel

Høyere avgift på drikkemelk