Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klassisk svinepest påvist i Japan

Japan har for første gang på 26 år registrert utbrudd av klassisk svinepest.

En svinebedrift ved byen Gifu i det sentrale Japan er rammet av klassisk svinepest, skriver Landbrugsavisen i Danmark.

All eksport av svinekjøtt fra Japan er på grunn av dette stoppet, melder nyhetsbyrået Reuters.

80 griser er døde ved den japanske svinefarmen, mens de resterende 610 grisene i besetningen har blitt avlivet. Det er også opprettet en beskyttelsessone rundt eiendommen.

Høy dødelighet

Klassisk svinepest er en meget smittsom og alvorlig virussykdom karakterisert ved høy feber, opphørt matlyst, blødninger i hud og indre organer, ustø gange og høy dødelighet hos griser i alle aldre, opplyser Veterinærinstituttet.

Annonse

Viruset smitter ikke til mennesker eller andre arter.

I Norge er klassisk svinepest en A-sykdom og forekomst av, eller mistanke om, klassisk svinepest skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Norge: Siste gang i 1963

I Norge ble svinepest diagnostisert siste gang i 1963. Lidelsen er vanlig forekommende i mange land i Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika, skriver Veterinærinstituttet.

I 1997 var det et meget alvorlig utbrudd av svinepest i Nederland, med spredning til Italia og Spania. Cirka 12 millioner griser ble avlivet og destruert, og utbruddet kostet Nederland over 20 milliarder kroner.

Neste artikkel

Gode Gloria, for en nedkomst!