Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klassisk svinepest påvist i Japan

Japan har for første gang på 26 år registrert utbrudd av klassisk svinepest.

Klassisk svinepest er en meget smittsom og alvorlig virussykdom. De siste årene har det vært spredte utbrudd av sykdommen i flere europeiske land, hovedsakelig på grunn av at villsvinpopulasjonen er smittet. Problemene har vært særlig store i Russland. (Arkivfoto)

En svinebedrift ved byen Gifu i det sentrale Japan er rammet av klassisk svinepest, skriver Landbrugsavisen i Danmark.

All eksport av svinekjøtt fra Japan er på grunn av dette stoppet, melder nyhetsbyrået Reuters.

80 griser er døde ved den japanske svinefarmen, mens de resterende 610 grisene i besetningen har blitt avlivet. Det er også opprettet en beskyttelsessone rundt eiendommen.

Høy dødelighet

Klassisk svinepest er en meget smittsom og alvorlig virussykdom karakterisert ved høy feber, opphørt matlyst, blødninger i hud og indre organer, ustø gange og høy dødelighet hos griser i alle aldre, opplyser Veterinærinstituttet.

Annonse

Viruset smitter ikke til mennesker eller andre arter.

I Norge er klassisk svinepest en A-sykdom og forekomst av, eller mistanke om, klassisk svinepest skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Norge: Siste gang i 1963

I Norge ble svinepest diagnostisert siste gang i 1963. Lidelsen er vanlig forekommende i mange land i Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika, skriver Veterinærinstituttet.

I 1997 var det et meget alvorlig utbrudd av svinepest i Nederland, med spredning til Italia og Spania. Cirka 12 millioner griser ble avlivet og destruert, og utbruddet kostet Nederland over 20 milliarder kroner.

Neste artikkel

Rema går for økologisk svin