Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Klart bedre engavlinger i fjor

Fjorårets engavlinger var over 50 prosent større enn under kriseåret 2018, viser nye tall.

Engavlingene i 2019 var 3,2 millioner tonn regnet som tørt høy. Foto: Bondebladet
Engavlingene i 2019 var 3,2 millioner tonn regnet som tørt høy. Foto: Bondebladet

Engavlingene i 2019 var 3,2 millioner tonn regnet som tørt høy. Det er over 50 prosent mer enn avlinga som ble oppnådd under tørkesommeren året før.

Foreløpige tall fra statistikken "Potet og grovfôravlingar" viser at det ved førsteslåtten i 2019 ble høstet 4,5 millioner dekar eng, og ved etterslått 3,0 millioner dekar. I tillegg ble rundt 0,5 millioner dekar eng bare beitet.

80 prosent som rundballer

Ved førsteslåtten ble 81 prosent av graset høstet som rundballer, mens 16 prosent ble lagt i silo, melder SSB fredag.

En like stor del ble lagt i silo ved etterslåtten, mens den delen som ble høstet som rundballer økte til 83 prosent. Bare 3 prosent av graset fra førsteslåtten ble tørket som høy, og ved etterslåtten utgjorde høy bare 1 prosent.

Annonse

Økt avling av andre grovfôrvekster

Andre grovfôrvekster enn eng ble dyrka på 107 000 dekar i 2019, en nedgang på 3 prosent fra året før. Raigras og grønnfôrblandinger av korn utgjorde hver for seg 45 og 52 prosent av arealet av andre fôrvekster.

Samlet avling av andre grovfôrvekster var 171 300 tonn, der raigras utgjorde 56 prosent og kornvekster til grønnfôr 41 prosent av avlinga. Sammenlignet med året før, økte avlinga av andre grovfôrvekster med 47 prosent.

Mer poteter

I 2019 ble det høstet 332 200 tonn poteter, en økning på knapt 2 prosent fra året før. Potetarealet utgjorde knapt 117 000 dekar i 2019, og gjennomsnittlig potetavling per dekar var 2 800 kilo.

Neste artikkel

Jegerforening har reddet 60 rådyrkillinger med drone