Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kjøttbønder kan få 20 prosent trekk for avvik

Kjøttprodusenter som ikke følger opp systemet eller har avvik, vil nå få 20 prosent trekk i oppgjørspris når de leverer dyr til slakteriet. Det er klart gjennom ny avtale.

Det blir endringer i slakteriavtalen, og alle de norske slakteriene har underskrevet. Fra venstre: Rolf Gjermund Fjeldheim i Nortura, Nina Sundqvist i Matmerk og Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF. (Foto: Matmerk)

Ny revidert avtale for kjøttbransjen i Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er nå klar. Avtalen trer i kraft 1. april 2018 og er undertegnet av alle slakteriene i Norge og Matmerk.

Avtalen vil føre til endringer for de 12 prosentene av norske bønder som ikke har etablert internkontrollsystem som KSL.

Kjøttprodusenter som ikke følger opp systemet eller har avvik, vil nå få 20 prosent trekk i oppgjørspris når de leverer dyr til slakteriet, skriver Matmerk i en pressemelding.

Årsaken er at slakteriene må ha egen varestrøm for kjøtt fra gårder uten KSL. Det medfører ekstraarbeid, økte kostnader for slakteriene og økt omdømmerisiko for felleskapet.

Lik standard og lik tolkning

Den reviderte avtalen skal sikre like standarder på alle slakteriene i Norge.

– Vi er enige om en fellesbransjestandard for å revidere produksjonen på gårdsbruket gjennom KSL. Å ha lik tolkning av reglene, lik oppfølging av avvik og likt reaksjonsmønster hos alle slakterier når det er avvik, er viktig. Denne avtalen skal sikre dette, sier adm. dir. Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

Annonse

De fleste kjøttprodusenter skal fortsette sitt daglige gode arbeid, mener direktøren.

– Vi skal fokusere på de 12 prosentene som har en jobb å gjøre. Akkurat som «en ballong med ett hull i er nesten hel», så er et kvalitetsstyringssystem som ikke etterleves 100 prosent av svært begrenset verdi. Vårt klare mål er at alle kjøttprodusentene minimum skal følge norske lovkrav. Kjøttprodusenter som har ting på stell, skal slippe regningen for kollegaer som sluntrer unna, poengterer Juul-Hansen.

– Viktig å følge opp

Rolf Gjermund Fjeldheim, direktør for bransje og marked i Nortura støtter dette.

– Vårt samfunnsansvar er å levere trygt norsk kjøtt til forbrukerne. Samfunnet forventer at vi følger reglene myndighetene har laget for dette, blant annet gjennom krav i Matloven. Næringa har valgt å bruke kvalitetssystemet i landbruket som internkontrollsystem. Da er det viktig at vi følger opp våre forpliktelser, sier Rolf Fjeldheim.

– Sterkt omdømme

– Norsk landbruk har et sterkt omdømme, og norsk kjøtt har gode konkurransefortrinn hos forbruker. Da tåler vi ikke at tilliten til Nyt Norge rokkes ved av at noen få ikke følger regelverket. Jeg er glad for at kjøttbransjen ser verdien i dette, sier adm. dir. Nina Sundqvist i Stiftelsen Matmerk.

Neste artikkel

– Trenger en enda fastere hånd på gjennomføringen