Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Kjedemakta og sentralisering må tøyles

Landbrukssamvirket er en stor aktør i Troms og Finnmark med ca. 1000 sysselsatte. Det gir verdiskapning, arbeidsplasser og beredskap.

Landbruket i nord er avhengig av et velfungerende landbrukssamvirke. Vårt samvirke har mottaksplikt for melk og kjøtt, og dette gir bøndene i nord forutsigbarhet og sikkerhet, skriver Troms Bondelag.

– Vi som gårdbrukere og Bondelag reagerte derfor kraftig når Felleskjøpet i fjor ønsket å legge ned kraftfôrfabrikken på Bergneset, og nå hvor Nortura vurderer å flytte dagens produksjon fra Målselv. Landbrukssamvirket er lokalisert rundt om i landet til beste for produsenter og verdiskapning i distriktene. Samvirkeorganisasjonene tvinges nå til å sentralisere for å vinne kampen mot store aktører som lokaliserer seg i landbrukstunge områder. Det betyr dessverre at det nordnorske landbruket ikke blir effektivt nok, og vi mister foredling på anlegg i nord, sier Svein Olav Thomassen, leder i Troms Bondelag.

I meierisektoren er denne konkurransen politisk bestemt og betydelige summer går til å støtte konkurrenter til Tine, slik at de i praksis kan holde en lavere pris.

– Volumet på varer fra våre bedrifter kommer under press av kjedenes egne merkevarer.  F.eks. så har kjedenes egne merkevarer (EMV) over 80 prosent av volumet på kjøttdeig.  Når jeg går i butikken, så finner jeg stort sett bare varer produsert på store anlegg i sør.

Annonse

Stortinget har et mål om landbruk over hele landet. Dette er et begrep som er under press og i ferd med å glippe for oss, mener fylkeslederen.

– Kjedemakta og sentralisering må tøyles, men i mellomtiden må det faktisk være politisk vilje til å støtte opp om den foredlinga som er i nord. Kan hver og en gjøre en forskjell?  Jeg vil svare ja på det, vi må etterspørre varer produsert i egen landsdel fra jord til bord.  Kjedene forstår forbrukermakt. Politikerne på alle nivå må bidra til at målet om landbruk i hele landet også får innhold.  Så vil landbruket levere råvarene som etterspørres og drifte vår industri klokt.  Vi må bli bevisst på å bruke de lokale råvarene og produktene for at landsdelen skal blomstre også i fremtiden, sier Thomassen.

Neste artikkel

Presiserer at det ikke er omkamp om inntekt