Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kasakhstan vil øke korneksporten

I sesongen 2019–20 vil Norge importere vel 150 000 tonn matkorn. Ett av landene som selger korn til Norge er Kasakhstan, en stor korneksportør vi hører lite om.

Økt korneksport: Tradisjonelt har Kasakhstan solgt kornet til nabolandene Kaukasus, Afghanistan og Iran. De siste årene har eksporten økt til andre land. Foto: kazakh-zerno.kz
Økt korneksport: Tradisjonelt har Kasakhstan solgt kornet til nabolandene Kaukasus, Afghanistan og Iran. De siste årene har eksporten økt til andre land. Foto: kazakh-zerno.kz

Kasakhstan er verdens niende største land i utstrekning. Landet har store arealer som egner seg for kornproduksjon.

I et eksklusivt epost-intervju med Bondebladet skriver landets landbruksminister, Saparkhan Omarov, at landet har som mål å øke kornproduksjonen, og ser seg om etter både nye eksportmarkeder og investorer til landbruket.

Stor eksportør

– Kasakhstan må selvsagt sikre matsikkerheten for landets innbyggere. Våre bønder produserer 19,5 millioner tonn korn i året, mens innenlandsk etterspørsel ligger på 8,5 millioner tonn, basert på gjennomsnitt for de siste fem år. Det frigir betydelige volum for eksport, og i 2019 eksporterte vi 10 100 tonn hvete til Norge, skriver Omarov - og fortsetter:

– Med stabile avlinger av høykvalitets korn har vi hatt mål om å utvide eksportmarkedet fortløpende. Tradisjonelt har Kasakhstan solgt kornet til nabolandene i Kaukasus, Afghanistan og Iran, men de siste årene har eksporten økt til land som Kina, Tyrkia, Italia og Spania, opplyser landbruksministeren.

Økt produksjonen

Kasakhstan har kontinentalt klima. Temperaturene varierer fra et gjennomsnitt på 30 °C om sommeren til minus 20 °C om vinteren.

I nord er jorda fruktbar, og det er en del nedbør. Der er store områder dekket av skog, mens klimaet i sør er tørt, med tørre stepper og ørken.

Nesten ingen av elvene i Kasakhstan renner ut i havet. De renner ut i innsjøer som Det kaspiske hav eller fordamper i ørkenen. Mange av elveleiene er tørre store deler av året.

Ministeren legger til at naturlige og klimatiske forhold i store deler av landet er gunstige for dyrking av kornvekster, og spesielt mathvete. Derfor har det ikke vært vanskelig for myndighetene å planlegge for økt kornproduksjon.

– Nå arbeider vi for å så mer av andre lønnsomme sorter, i tillegg til hvete. Vi planlegger ulike tiltak for å øke jordkvaliteten, gå bort fra monokulturer, ta i bruk avansert teknologi og å øke omfanget av statlig støtte til bøndene.

Annonse

Inviterer norske selskaper

Landet er interessert i samarbeid med utenlandske investorer, både til eksportretrettede produksjoner som korn og kjøtt, og importorienterte produksjoner som meieri og hagebruk, skriver landbruksministeren.

Investeringer i landbruksindustrien er attraktivt på grunn av landets beliggenhet, pålitelig beskyttelse av investorenes rettigheter, og støtteordninger. Investeringsprosjekter har også gunstige skatteordninger.

– Tiltakene har gitt konkrete resultater. Faste kapitalinvesteringer økte i 2019 med 26,8 prosent og utgjorde mer enn 1,4 milliarder dollar. Vi kan tilby all mulig hjelp til gjennomføring av investeringsprosjekter i landbrukssektoren i Kasakhstan for norske selskaper som måtte være interessert, skriver Omarov i eposten.

Forsker på frø

Han legger til at produktiviteten i landbruket har vokst de siste ti årene, hovedsakelig på grunn av innføring av moderne teknologi. I kornproduksjonen omfatter dette elektroniske feltkart, GPS-systemer, systemer for differensiert såing, gjødsling og sprøyting, værstasjoner og tilgang til programvare for prosesstyring.

National Agrarian Scientific and Education Center, som ligger under landbruksdepartementet, har som mål å øke kompetansen og stimulere aktiviteten ved forskningsinstitutter og forsøksstasjoner. Institutter samarbeider også tett med International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) i Mexico.

Innenfor planteforedling har utvikling av en ny tørketolerant og produktiv vårhvetesort høy prioritet, ifølge landbruksministeren.

253 000 bønder

For å sikre seg tilgang til frø ved avlingssvikt, har kasakhstanske kornprodusenter dannet et forsikrings- og overføringsfond for frø.

Kasakhstan har 253 000 bønder, og alle kornbruk er privateide. Arealet varierer fra 5000 dekar i sør, der de minste brukene ligger, til mellom 50 000 og 70 000 dekar i sentrale og nordlige regioner.

Det er med andre ord snakk om helt andre dimensjoner enn på norske gårder.

Neste artikkel

Ny FN-plattform for mindre matsvinn