Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kari Åker gjenvalgt som leder i Trøndelag Bondelag

Tydelig: Fylkesleder Kari Åker innledet årsmøtetalen med et tydelig budskap: matprodusenten må prioriteres først, ikke sist. (Arkivfoto: Anders Sandbu)
Tydelig: Fylkesleder Kari Åker innledet årsmøtetalen med et tydelig budskap: matprodusenten må prioriteres først, ikke sist. (Arkivfoto: Anders Sandbu)

Kari Åker ble gjenvalgt som leder i Trøndelag Bondelag. Erlend Fiskum forblir nestleder. Med seg i styret får de Gunnar Alstad, Skatval Bondelag, Eivind Såstad Mjøen, Oppdal Bondelag, Bjørnar Schei, Fosnes Bondelag og Tove Schult, Melhus Bondelag.

Fylkesleder Kari Åker innledet årsmøtetalen med et tydelig budskap: matprodusenten må prioriteres først, ikke sist. I talen kom Åker blant annet inn på:

Hverdagen som ble snudd på hodet, i starten av 2020, det ble mye grubling og endringer. Likevel var det ingenting som var tilfeldig dette året, heller.

Trøndelag Bondelag må bli bedre til å kommunisere ut, holde alle godt oppdatert.

Annonse

Todelingen med et sterkt landbrukssamvirke og Bondelaget, er nok grunnen til at vi har landbruk over hele landet.

Innspill til jordbruksforhandlingene ble vedtatt på årsmøtet.

Julie og Svein Haugan fikk Bondeprisen på årsmøtet. Landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag, Tore Bjørkli delte på vegne av Sør Trøndelag landbruksselskap ut prisen. Prisen er en hederspris, og tildeles personer som fremstår som forbilder, fremmer det å bygge og bo i Bygde-Norge.

Om vinnerne sier juryen dette: Julie og Svein er unge bønder som har valgt å satse på melkeproduksjon. Julie er har vært Tine-rådgiver og er godt kjent i miljøet. Begge legger opp til å drive fulltid, på sikt. Gode formidlere gjennom sosiale medier. Her kommer det fram viktige og informativ informasjon om dagens landbruk.

Neste artikkel

Godvær redder trønderkornet