Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kan vere 40 000 villsvin i Norge i 2030

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) etter å ha vurdert konsekvenser for miljø og helse dersom villsvin etablerer seg i Norge.

Det er først og fremst lavlandet langs kysten fra Sverige til Trøndelag som egner seg for villsvin. Dyra kan påføre jordbruket og miljøet alvorlige konsekvenser. Foto: Colurbox
Det er først og fremst lavlandet langs kysten fra Sverige til Trøndelag som egner seg for villsvin. Dyra kan påføre jordbruket og miljøet alvorlige konsekvenser. Foto: Colurbox

I dag er det ca. 1000 villsvin i Norge, først og fremst i Østfold. Ifølge VKMs beregninger er det både plass til og habitater i Norge som egner seg for opptil 220 000 dyr.

– Vi kan regne med at populasjonen dobler seg hvert tredje år. Hvis vi tar hensyn til topografi og naturlige hindringer for spredning, er det imidlertid mer realistisk å anslå at populasjonen er på omlag 40 000 dyr enn 220 000 om 12 – 15 år, sier Eystein Skjerve, faglig leder av arbeidet.

Beregningen er basert på dagens klima. I et 50 års perspektiv, med forventet varmere klima, vil populasjonen kunne øke ytterligere.

Alvorlige virussjukdommer

Villsvin roter opp jorda på beitemark og enger og spiser opp nysådd frø, og kan påføre jordbruket og miljøet alvorlige konsekvenser.

VKM har identifisert flere smittestoff som kan overføres til norske grisebesetninger. Dette inkluderer noen alvorlige virussjukdommer som afrikansk svinepest, klassisk svinepest og munn- og klauvsjuke.

Annonse

– Det er en betydelig sannsynlighet for direkte smitte fra villsvin til gris som holdes utendørs, hvis for eksempel afrikansk svinepest kommer til Norge via levende villsvin fra Sverige eller via importerte svineprodukter, sier Skjerve.

I tillegg kan nivået av salmonellabakterier i norsk fauna og parasittene Toxoplasma gondii og trikiner øke. Det kan gi økt smittefare for mennesker.

Ettersom det er begrenset med langtidsstudier, er det vanskelig å anslå omfanget av konsekvenser som økt villsvinpopulasjon vil kunne ha i Norge.

Effekter på dyrehelse

Etablering og spredning av villsvinpopulasjonen er nært knyttet til menneskelig aktivitet. Det gjelder først og fremst transport av villsvin til nye områder for jaktformål, og fôring av dyrene.

– Graden av transport og fôring vil være avgjørende for hvordan villsvin sprer seg og etablerer seg i Norge. Dersom det ikke settes i verk tiltak for å forhindre transport og fôring, vil populasjonen høyst sannsynlig vokse betydelig og spre seg til nye områder i Norge, sier Skjerve.

I tillegg vil det være gunstig for villsvin dersom spådommer om et varmere klima innfris. Da vil flere overleve gjennom vinteren, og flere områder blir aktuelle habitater, skriver Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

Neste artikkel

Bollestad avviser midlertidig konsesjonsøkning for gris