Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Kan ikke plante oss ut av klimaendringene

Amerikanske toppforskere advarer mot en oppfatning om at treplanting er en enkel løsning på klimaendringene.

Skogplanting er fremhevet som et av de beste klimatiltakene. Internasjonale forskere er ikke imot terplanting som sådan, men mener man må være oppmerksom på at tiltaket kan ha en klimamessig skyggeside. Illustrasjonsfoto: Gerd Inger Aarnes
Skogplanting er fremhevet som et av de beste klimatiltakene. Internasjonale forskere er ikke imot terplanting som sådan, men mener man må være oppmerksom på at tiltaket kan ha en klimamessig skyggeside. Illustrasjonsfoto: Gerd Inger Aarnes

Treplanting har den siste tiden fremstått som en av de beste løsningene mot klimaendringene. En studie fra i fjor, publisert i tidsskriftet Science, viser at treplanting kan gi en potensiell karbonlagring på hele 750 milliarder tonn CO2.

Mener treplantingen kan ha en skyggeside

Men nå advarer forskere i det samme tidsskriftet mot å satse for mye på treplantingen, skriver forskning.no.

– Vi kan ikke plante oss ut av klimaendringene, sier Karen Holl, professor ved University of California, Santa Cruz, og ekspert på skogplanting, i en pressemelding.

Hun viser til et eksempel på at plantingen kan gå veldig galt, om man ikke er obs på hvordan det gjøres. I Tyrkia er det i seinere tid plantet 11 millioner trær på 200 forskjellige steder i landet. Tre måneder seinere var nesten 90 prosent av disse døde, meldte Dagsavisen tidligere i år.

Annonse

Helene Muri, forsker i industriell økologi ved NTNU, mener i likhet med de andre forskerne at vi må vise forsiktighet med treplantingen.

– Forskningen har indikert i lengre tid at skogplanting – spesielt i stor skala – bør gjøres med omhu. Selv om planting av mer skog kan suge opp CO2 fra atmosfæren, kan faktisk temperaturen øke, spesielt her i Norge, sier Muri til forskning.no.

25 mill planter skal i jorda

Her hjemme, har skognæringa - i forbindelse med koronapandemien og behovet for arbeidskraft - påpekt at det haster med å få 25 millioner planter i jorda. Eventuelle skadevirkninger ved en slik planting, for klimaet, var ikke et tema.

– Det haster veldig, for etter påske starter plantesesongen. Da skal det plantes 25 millioner planter. Normalt ville det ha vært 35 millioner, men en del har gått ut. De 25 millioner plantene er ferskvare. De står på fryselager, og skal ut. De kan ikke lagres, sa administrerende direktør Per Skorge i Skogeierforbundet til Bondebladet tidlig i april.

Skorge opplyste da at de i hele fjor plantet 47 millioner planter. Behovet for planting nå, tilsvarer med andre ord omtrent halve arealet av ett års hogst.

– Alt skal plantes. Nå er det utrolig viktig at denne produksjonen kommer i gang, poengterte han.

Neste artikkel

Jord- og skogbruk – viktig for norsk klimapolitikk