Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Kan ikke forhandle bort norsk mattrygghet

Ap oppfordrer regjeringen til å "spille korta riktig" i handelsforhandlingene med britene. Det betyr ikke minst nei til å utveksle norsk mattrygghet med mer utstrakt fiskeeksport.

– Vi kan ikke forhandle bort norsk mattrygghet mot noe annet. Regjeringen bærer et viktig og stort ansvar, sier Terje Lien Aasland (Ap) i Storngets næringskomité. Foto: Bernt Sønvisen
– Vi kan ikke forhandle bort norsk mattrygghet mot noe annet. Regjeringen bærer et viktig og stort ansvar, sier Terje Lien Aasland (Ap) i Storngets næringskomité. Foto: Bernt Sønvisen

Solberg-regjeringen skal i høst og vinter inn i krevende handelsforhandlinger med britene i kjølvannet av Brexit. Norge forhandler sammen med våre EØS/EFTA-partnerland Island og Liechtenstein. Partene vil ha svært kort tid på å fremforhandle en avtale. Den skal være på plass innen 31. desember 2020, tilsvarende lengden på Storbritannias overgangsperiode.

– Tollvernet må være en veldig klar forutsetning

Aps Terje Lien Aasland i Stortingets næringskomité har noen klare oppfordringer til regjeringen i forkant. Han forventer at norsk jordbruk ikke blir skadelidende i fohandlingene.

Flere i opposisjonen er bekymra for dette, da forhandlingene skal skje "med basis i dagens handel". Med dagens handel, øker Norges import av jordbruksprodukter med uforminsket styrke.

I løpet av perioden 2000-2018, er den totale landbruksimporten firedoblet; fra 16,6 til 66,5 milliarder.

I regjeringens hovedmålsettinger for kommende handelsforhandlinger, heter det blant annet: "I frihandelsavtaler ønsker Norge å gå lenger enn WTO-regelverket, og Norges utgangspunkt er at vi ønsker at det ikke skal brukes handelstiltak mellom Storbritannia og oss."

Ikke minst vil regjeringen "arbeide for at norsk eksport ikke får dårligere tilgang til det britiske markedet enn eksporten fra EU".

– Regjeringen har ikke vært i fremst rekke når det kommer til å forsvare norske posisjoner opp mot andre land i Europa nå Storbritannia. Men jeg forventer selvsagt at regjeringen, gjennom forhandlingene, ikke svekker vår evne til å beskytte norsk matproduksjon. Tollvernet må ligge som en veldig klar forutsetning i fortsettelsen og gjennom en Brexit-avtale, sier Aasland til Bondebladet.

"En jævlig dårlig løsning"

Annonse

Frihandelsavtalen skal på plass innen 31. desember. Da går britene ut av EU. Partene vil dermed ha svært kort tid på å fremforhandle en avtale.

– Partene skal i utgangspunktet ha landet forhandlingene før nyttår, men forhandlinger er krevende og ting tar tid. Jeg forutsetter at regjeringen legger alt inn på å sikre en god avtale med Storbritannia. Samtidig må vi ivareta de mer sårbare områdene, som matproduksjon.

– Kan det bli en oppblussing av den gamle interessekonflikten utstrakt fiskeeksport versus sterkere vern av sensitive jordbruksprodukter, slik KrF frykter?

– Jeg tror britene gjerne vil ha noe igjen i forhandlingene. De vil gjerne ta imot norsk fisk, og veksle den inn i jordbruk. Det er en jævlig dårlig løsning for jordbruket. Regjeringen sitter med forhandlingskorta, og må spilla korta riktig, poengterer Aasland.

Forhandlingene skal skje "med basis i dagens handel". Med dagens handel, øker Norges import av jordbruksprodukter med uforminsket styrke, ikke minst på ostesiden. Foto: Alexander Blinov/Mostphotos
Forhandlingene skal skje "med basis i dagens handel". Med dagens handel, øker Norges import av jordbruksprodukter med uforminsket styrke, ikke minst på ostesiden. Foto: Alexander Blinov/Mostphotos

– Bevar mattryggheten

Regjeringen kan ikke spille bort norsk mattrygghet, understreker han.

– Vi har klart å opprettholde en veldig god mattrygghet, og det må vi fortsette med. Det er en kvalitet folk etterspør. Vi kan ikke forhandle den bort mot noe annet. Regjeringen bærer et viktig og stort ansvar.

– Vil Stortinget underveis bli orientert om hvordan det går i disse forhandlingene?

– Regjeringen vil vel orientere Stortinget på egnet måte underveis, og si noe om hva som foregår når det begynner å stramme seg til.

Neste artikkel

Mattilsynet har flere veterinærer per husdyrprodusent nå