Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Skrantesyke-kampen ikke over ennå

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har lokalisert områder hvor det fortsatt er fare for smittespredning av skrantesyke.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har nå vurdert ulike faktorer som påvirker spredning av skrantesyke både i og utenfor Nordfjellaområdet. Bildet er tatt under den første dagen av statlig felling av hjortedyr. Foto: Petter Braaten, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Vitenskapskomiteen for mat og miljø har nå vurdert ulike faktorer som påvirker spredning av skrantesyke både i og utenfor Nordfjellaområdet. Bildet er tatt under den første dagen av statlig felling av hjortedyr. Foto: Petter Braaten, Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Skrantesjuken er ikke ferdig bekjempet, konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø i en ny oppdatering av tidligere risikovurderinger av skrantesjuke. Til tross for store uttak av hjortedyr i 2017-18, kan det foreligge en rekke farer for smittespredning, påpeker komiteen:

* Det finnes sannsynligvis smitte i områdene som ble brukt av villreinstanden som er utryddet i Sone 1. Smittemengden er størst på steder som villreinen besøkte ofte.

* Fortsatt kan det finnes smittede hjortedyr i området som ikke er oppdaget, og nye hjortedyr kan bli smittet fra miljøet i Sone 1. Det er mest sannsynlig å finne smittede individer i villreinflokken i Sone 2, blant hjort i Lærdal og Aurland og i tamreinflokken på Filefjell. Dessuten kan transport av rein ha spredt smittede dyr til andre områder.

* Størst sannsynlighet er det for spredning av skrantesyke fra miljøet i sone 1. Dette kan skje ved at villrein fra Sone 2, hjort fra Lærdal og Aurland eller tamrein fra Filefjell går inn i Sone 1 og blir smittet.

* Sau som beiter i Sone 1 kan trolig bære med seg smitte til hjortedyrbestander som er mottakelige for smitte.

Annonse

– Må overvåkes massivt

Bjørnar Ytrehus, som har ledet det faglige arbeidet med oppdateringen, presiserer at det er knyttet betydelig usikkerhet til faktorene som er identifisert. Men man er uansett nødt til å opprettholde massiv overvåking, årvåkenhet og beredskap, mener han.

– I tillegg vil sannsynligheten for smittespredning bli mindre ved færre antall salteplasser og andre samlingssteder for dyr. Tiltak som inngjerding og gjeting, reduksjon av hjorteviltbestander og informasjon til folk som bruker området, vil også redusere sannsynligheten for spredning, sier Ytrehus.

Store uttak – ønsker enda større

Fra før, er all villrein i Nordfjella sone 1 utryddet. Den intense jakten – som høstet svært delte reaksjoner – foregikk i perioden november 2017 til februar 2018. I alt 1 385 villrein ble felt i denne perioden, hvorav skrantesjuke ble oppdaget hos 17 dyr.

Siden den tid, har Mattilsynet ønsket en solid opptrapping av jakta – denne gang i sone 2. I løpet av 2018 ber tilsynet om at i hvert fall 107 voksne bukker skytes og tas prøver av, skrev Bondebladet i sommer. Dén meldingen har fått lokale villreinforvaltere til å reagere. De ba Mattilsynet roe seg ned i sommervarmen.

Neste artikkel

Usmittede tyske tamsvin skal avlives