Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordbruksoppgjør helt i det blå

Bondelaget og Småbrukarlaget kan per nå ikke si noe konkret om når jordbruksoppgjøret formelt vil kunne begynne – eller avsluttes.

–  Vi har ikke avklart noe, og må komme tilbake med mer informasjon om situasjonen, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes om hvordan koronakrisen vil innvirke på videre tidsskjema for året jordbruksoppgjør. Her fra overrekkelsen av kravet i fjorårets oppgjør. Fra v.: Statens forhandlingsleder Leif Forsell (som nå er erstattet av Anne Marie Glosli), Bartnes og småbrukarlagsleder Kjersti Hoff. Foto: Anders Sandbu
– Vi har ikke avklart noe, og må komme tilbake med mer informasjon om situasjonen, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes om hvordan koronakrisen vil innvirke på videre tidsskjema for året jordbruksoppgjør. Her fra overrekkelsen av kravet i fjorårets oppgjør. Fra v.: Statens forhandlingsleder Leif Forsell (som nå er erstattet av Anne Marie Glosli), Bartnes og småbrukarlagsleder Kjersti Hoff. Foto: Anders Sandbu

Normalen er at jordbruket leverer sitt felles krav til staten i slutten av april, at staten gir sitt tilbud halvannen uke seinere, og at oppgjøret er dratt i land innen 17. mai. Men ingenting er ved normalen denne våren.

I begynnelsen av forrige uke ble lønnsoppgjøret 2020 utsatt, på grunn den nasjonale koronakrisen. Partene ble enige om å utsette oppstart av forhandlingene, og hovedtariffavtalen forlenges til 15. september 2020.

Ingenting avklart

Hvordan krisen vil innvirke på videre tidsskjema for årets jordbruksoppgjør, er per i dag helt usikkert.

– Med utgangspunkt i koronasituasjonen og de tiltakene myndighetene har iverksatt, og ikke minst at lønnsoppgjøret ble utsatt, gjør vi i disse dager vurderinger av hvordan det vil påvirke jordbruksoppgjøret. Men ennå har vi ikke avklart noe. Vi må komme tilbake med mer informasjon om situasjonen. Vi kan ikke si noe mer konkret nå, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

– Får du forlenget ditt mandat, all den tid oppgjøret fort kan bli skjøvet ut i tid?

– Det er et spørsmål som først og fremst organisasjonen må svare på. Men gitt en situasjon der vi ikke har avklart jordbruksforhandlingene på ordinært vis, og Årsmøtet i Norges Bondelag blir utsatt med utgangspunkt i koronasituasjonen, er det et arbeidsoppdrag som skal løses. Dette vil det sittende styret håndtere fram til organisasjonen har årsmøte.

Annonse

Krevende å danne beregningsgrunnlag

Småbrukarlagsleder Kjersti Hoff mener det vil bli krevende å danne noe ordentlig beregningsgrunlag for krav slik ståa er nå.

– Dette er en situasjon vi aldri har vært i før. Ingen vet noen ting om hva de har foran seg. Vi prøver så klart å ta hånd om situasjonen litt og litt. Når LO og NHO går ut og sier at de utsetter forhandlingene, gir det også signaler til jordbruket for hva vi har av beregningsgrunnlag. Det er vanskelig i dag å få et godt grunnlag. Her vurderes det fortløpende. Det er for tidlig å si hvordan tidsskjemaet blir påvirket, sier hun.

Både i Bondelaget og Småbrukarlaget er all fysisk møtevirksomhet innstilt. Fylkesmøter er imidlertid blitt gjennomført digitalt.

– Vi arrangerer nettbaserte møter, og har redusert disse i omfang, for at dette skal være praktisk mulig. Samtidig ser vi at det er viktig å snakke sammen nå, sier Hoff.

Neste artikkel

Flere har fått innreise