Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Jobb nummer én, er høsting av grovfôr i Norge

Supplering av grovfôr fra andre land står ikke øverst på prioriteringslista til en bondelagsleder i kriseberedskap.

Det har gått i ett for bondelagsleder Lars Petter Bartnes den siste tida. Han og Bondelaget får mange henvendelser – både fra bønder og media. – Nå må det jobbes maksimalt for å få høstet grovfôr i Norge, påpeker Bartnes. Foto: Bondebladet
Det har gått i ett for bondelagsleder Lars Petter Bartnes den siste tida. Han og Bondelaget får mange henvendelser – både fra bønder og media. – Nå må det jobbes maksimalt for å få høstet grovfôr i Norge, påpeker Bartnes. Foto: Bondebladet

Ekstremtørken og fôrkrisen vedvarer. Nortura melder om stort påtrykk fra bønder som ser seg nødt til å nedslakte dyr som følge av for lite fôr.

Fredag bestemte Bondelaget og Småbrukarlaget seg for å sette det de kaller kriseorganisering. I praksis betyr det at bondelagsleder Lars Petter Bartnes og småbrukarlagsleder Merete Furuberg nå er operative med alle tilgjengelige, administrative ressurser i dagens unntakssituasjon for landbruket.

Egne fôrressurser først

I denne kriseorganiseringen, har faglagene en lang liste med momenter de jobber med for å finne gode løsninger på fôrkrisen. Storstilt import av grovfôr er ingen førsteprioritet for faglagene – snarere tvert imot.

– Jobb nummer én, er maksimal jobbing for høsting av grovfôr i Norge. For det andre, er det avgjørende at kraftfôrindustrien klarer å utvikle og tilpasse kraftfôrslag som gjør at drøvtyggerne kan ha en stor andel kraftfôr i rasjonen. Lenger ned på lista, har vi supplering av grovfôr fra andre land, sier Bartnes til Bondebladet.

Som en del av regjeringens egen krisepakke, er det innført nulltoll på import av halm og høy. Men for både Bondelaget og Småbrukarlaget, er ønsket å primært benytte norske fôrressurser. Småbrukarlaget ønsker også full stans i importen av kjøtt en periode – noe landbruksministeren blankt har avvist.

– Vi opplever myndighetene som konstruktive, men vi er samtidig grunnleggende skeptisk til import fra andre verdensdeler og land langt fra Norden. Det handler om å sette den verdifulle norske dyrehelsa øverst, verne om smittestatusen og ikke ta for stor risiko med å importere grovfôr, sier bondelagslederen, som ellers oppfordrer norske forbrukere til å prioritere gode norske kjøttmåltider i steikepanna.

Veterinærinstituttet har i en vurdering konstatert at det er trygt å importere grovfôr fra Sverige og Finland. Samtidig fraråder instituttet grovfôrimport fra land med såkalt afrikansk svinepest.

Annonse

Begrunnelsen for det, er at noe importert fôr kan ende som fôr til gris, som kan smittes av sykdommen. Og det finnes ingen effektiv vaksine mot afrikansk svinepest.

– Begrenset grovfôr-utbud i nord

Gjennom nettstedet fôrformidling.no, kobles bønder med tilgjengelig fôr opp mot bønder som har behov for fôr. Et spørsmål har vært om bønder i nord, hvor situasjonen ikke er så drastisk, kan transportere noe av sitt eget grovfôr til mer utsatte områder lenger sør i landet. Men muligheten for å sende større volumer nedover er begrenset, ifølge Bartnes:

– Mandag denne uka var jeg i dialog med flere i Nordland og Troms fylker. Da drøftet vi situasjonen i de to fylkene. Det framstår som om det er stor variasjon internt i fylkene hva angår avling og avlingsnivå på førsteslåtten. Signalene er at det er et begrenset grovfôrutbud som kan tas ut av de to fylkene. Det trengs betydelig internomsetning for å sikre at alle har tilstrekkelig med fôr, utdyper Bartnes.

– Ikke aktuelt med reforhandling nå

Småbrukarlagsleder Merete Furuberg har tatt initiativ til å reforhandle deler av jordbruksoppgjøret, som følge av ekstremtørken og tilhørende fôrkrise. Hun har ikke presisert hvilke deler av oppgjøret det kan være aktuelt å reforhandle om.

Landbruksministeren er i utgangspunktet skeptisk, men holder døra på gløtt. Forutsetningen for at det skal bli aktuelt, påpeker han, er et felles initiativ om reforhandling fra hele jordbruket. Dét foreligger ikke i dag.

– Det er for tidlig å ta stilling til spørsmålet om reforhandling av jordbruksavtalen. Jordbruket har vært tjent med å gi seg tid til å se hvordan tørken i Sør-Norge utvikler seg, og per nå er det ikke aktuelt å åpne for en ny forhandlingsrunde knyttet til avtalen, sier Bartnes.

Neste artikkel

Svak toll gir prispress på tomat