Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Issalget gir bra Tine-resultat

Driftsresultatet for andre tertial ble 800 millioner kroner, 77 millioner kroner bedre enn i samme periode i 2017.

Tørkesommeren bidro til rekordsalg av Diplom-Is og godt salg av iskaffe og iste for Tine. Fremdeles er det volumnedgang i kategoriene, søtmelk, ost, fløte og rømme, skriver Tine.

Salgevekst på 3,4 prosent

Salgsinntektene for Tine Gruppa i andre tertial var 7 719 millioner kroner, en vekst på 3,4 prosent sammenlignet med andre tertial 2017 (vekst på 3,7 prosent justert for endring i valutakurser).

Hittil i år var salgsinntektene 14 943 millioner kroner, en økning på 2,9 prosent fra samme periode i fjor.

– Det er positivt at vi har styrket driftsresultatet, og Diplom-Is har gjort en fantastisk jobb med å svare på etterspørselen i markedet denne sommeren. Samtidig er volumtapene i kjernekategoriene nok en påminnelse om at vi må jobbe raskt og kraftfullt i et tøft marked - og snu oss raskere i forhold til trender og nye forbrukerpreferanser, sier konsernsjef i Tine Hanne Refsholt.

Annonse

Resultat Tine Gruppa

Hittil i år er driftsresultatet for Tine Gruppa 1 268 millioner kroner, 87 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.

Det var en positiv salgsutvikling både i Meieri Norge, Meieri Internasjonal og Annen Virksomhet i perioden sammenlignet med 2017. Størst vekst i tertialet hadde Diplom-Is, skriver Tine.

Driftsresultatet ble også påvirket av økte energi- og drivstoff i Meieri Norge, valutaeffekter samt redusert eksportstøtte.

Meieri Norge inkluderer Tine SA og OsteCompagniet AS.

Neste artikkel

– Vi sauebønder ødelegger for oss selv