Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Inntektsforskjellene kan øke markant

Netto økning i inntektsforskjellen mellom bønder og andre, kan øke med 41.700 kroner. Svært krevende utgangspunkt, fastslår Småbrukarlaget.

– Bedringen i de siste prognosene for husdyrproduksjonen viser tegn til bedring, men det gir seg ikke utslag i økte inntekter, sier leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Nå blir det et svært krevende utgangspunkt for vårens jordbruksforhandlinger, konstaterer hun. Foto: Karl Erik Berge
– Bedringen i de siste prognosene for husdyrproduksjonen viser tegn til bedring, men det gir seg ikke utslag i økte inntekter, sier leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Nå blir det et svært krevende utgangspunkt for vårens jordbruksforhandlinger, konstaterer hun. Foto: Karl Erik Berge

Skulle Budsjetttnemndas 2019-prognose slå til, vil jordbruksinntekten i gjennomsnitt gå ned med 23 500 kroner til 330 000 kroner. I 2017 vedtok Stortinget at inntektsforskjellene mellom jordbruket og andre yrkesgrupper skal reduseres, men prognoserte tall viser at det stikk motsatte vil skje.

Prognosen for sammenligningsgruppen viser en lønnsvekst på 18 200 kroner fra 2018 til 2019. Dermed vil jordbruket se en netto økning i inntektsforskjellen på 41 700 kroner per årsverk. Norsk Bonde- og Småbrukarlag reagerer:

– Det resultatet som grunnlagsmaterialet nå viser, gjør at årets jordbruksforhandlinger vil bli svært krevende, sier småbrukarlagsleder Kjersti Hoff i en pressemelding fredag.

Krever effektive reguleringstiltak

Nå er det helt maktpåliggende at jordbruket får orden på markedssituasjonen, poengterer hun.

Annonse

– Dagens situasjon viser med all tydelighet behovet for effektive reguleringstiltak både på produksjonssiden og markedssiden. De siste prognosene for husdyrproduktene viser tegn til bedring for 2019, men denne bedringen gir seg ikke utslag i økte inntekter fordi jordbruket fortsatt har store kostnader med å regulere vekk det overskuddet som har oppstått i de foregående årene, sier Hoff.

Tallene for referansebrukene viser kraftig nedgang for blant annet svin/korn-brukene (49 avlssvin) fra 2018 til 2019. Her er forventet inntektsnedgang på 68 100 kroner per årsverk. Egg/planteproduksjon (6 533 høner pluss 258 dekar korn) forventes å få en inntektsnedgang på 31 600 kroner.

Tørkesmell på 3,1 mrd

I tillegg til den vanskelige markedssituasjonen og pris- og kostnadsøkninger, vil fjorårets tørkekrise slå inn på inntektsstatistikken. Budsjettnemnda for jordbruket har forsøkt å beregne/anslå den økonomiske konsekvensen av tørkesommeren 2018 så langt det er mulig å gjøre. Denne beregningen viser at jordbruket i sum har fått/vil få reduserte inntekter/økte kostnader i størrelsesorden 3,1 milliarder kroner.

Neste artikkel

Frykter avtale gir stengte fjøsdører