Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Innrømmer at masseavliving ikke hadde lovhjemmel

Danske Rigspolitiet truet minkavlere med tvungen masseavliving av alle minker, også usmittede, om avlerne ikke samarbeidet. Nå innrømmer Rigspolitiet at det ikke fantes lovhjemmel for truslene eller masseavlivingen.

Det danske rikspolitiet gikk svært inngripende til verks overfor danske minkavlere, i form av trusler om statlig tvangsmasseavliving av mink om avlerne selv ikke ville samarbeide. Men noen lovhjemmel for slik opptreden fantes ikke. Bildet er tatt i Norge. Foto: Øystein Heggdal
Det danske rikspolitiet gikk svært inngripende til verks overfor danske minkavlere, i form av trusler om statlig tvangsmasseavliving av mink om avlerne selv ikke ville samarbeide. Men noen lovhjemmel for slik opptreden fantes ikke. Bildet er tatt i Norge. Foto: Øystein Heggdal

Rigspolitiet i Danmark innrømmer nå at de visste det ikke forelå noe lovgrunnlag for å masseavlive mink. Innrømmelsen gis etter at det i dagevis har fremstått klart at politiet ikke hadde lovhjemmel da de rettet trusler mot minkavlere som ikke ville gå med på avliving, skriver danske Landbrugsavisen.dk torsdag.

Det hele står også klart og tydelig i regjeringens redegjørelse.

Informerte statsministeren om null lovhjemmel

Justisministeriet ringte dagen etter statsminister Mette Frederiksens (S) pressemøte til Rigspolitiet, og fortalte at det ikke var noen lovhjemmel bakom beslutningen. Allikevel gikk politiet i gang med å ringe og true minkavlere med tvungen avlivning av mink om de ikke ville samarbeide.

Hos Rigspolitiet lyder nå forklaringen at man regnet med lovhjemmelen ville komme på plass hurtig, skriver Landbrugsavisen.dk.

"Rigspolitiet var på tidspunktet for udfærdigelsen af actioncardet bekendt med, at hjemmelen til at kræve aflivning af dyr uden for smittezonerne endnu ikke forelå. Det var dog Rigspolitiets helt klare forståelse, at den fornødne hjemmel ville foreligge inden for kort tid", heter det i et svar til Folketinget.

– Brudd på menneskerettighetene

En jussprofessor har tidligere uttalt at Rigspolitiets opptreden overfor minkavlerne var et brudd på menneskerettighetene.

– Det er klart i strid med menneskerettighetskonvensjonen at man gjør inngrep i borgernes rettsforhold, og ikke har hjemmelsgrunnlag for det. Dette er mer alvorlig enn det brev Fødevarestyrelsen sendte ut. For hvis det er noen som skal ha styr på lovhjemmelen, er det naturligvis politiet, sa jussprofessor Frederik Waage ved Syddansk Universitet til Landbrugsavisen.dk. 19. november.

Nå forventes det oppstart av en uhildet undersøkelse av Rigspolititets rolle. I undersøkelsen skal det blant annet fastslås hvorvidt og når rikspolitisjef Thorkild Fogde visste noe om den manglende lovhjemmelen.

– Jeg finner foreløpig, av prinsipielle grunner, at spørsmål om enkeltpersoner i Rigspolitiets kjennskap til konkrete forhold bør behandles i forbindelse med den kommende undersøkelsen, heter det i en ny uttalelse fra Rikspolitiet.

Neste artikkel

Skriver ned lån til grisenæringa