Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Innkaller kjedene til møte om prisdiskriminering

Næringsministeren inviterer til høringsmøte om prisdiskriminering i dagligvarebransjen. Det avholdes 28. februar.

Konkurransen om forbrukerns gunst er hard, og prisdiskriminering er sett nærmer epå i to rapporter bare de siste par månedene. Nærimgsministeren ønsker innspill fra bransjen før eventuell innføring av tiltak mot prisdiskriminering. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Konkurransen om forbrukerns gunst er hard, og prisdiskriminering er sett nærmer epå i to rapporter bare de siste par månedene. Nærimgsministeren ønsker innspill fra bransjen før eventuell innføring av tiltak mot prisdiskriminering. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Bakgrunnen for invitasjonen, er at Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt to rapporter. Begge tar for seg prisdiskriminering i dagligvarebransjen. Nå ønsker næringsminister Iselin Nybø innspill fra bransjen.

– Innkjøpspriser har stor betydning for lønnsomheten til dagligvarekjedene, og dermed for konkurransen i bransjen. Jeg er opptatt av å ha et så godt grunnlag som mulig når vi vurderer eventuelle tiltak mot prisdiskriminering, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding fredag.

I desember 2019 mottok departementet en rapport fra Menon Economics om mulige årsaker til forskjeller i innkjøpspriser. Rapporten viser at det er flere mulige årsaker til ulike innkjøpspriser. Det er usikkert hva som er de viktigste årsakene, men store volum alene kan ikke forklare at noen dagligvarekjeder får bedre innkjøpsbetingelser enn andre, påpeker departementet.

I januar 2020 leverte en arbeidsgruppe bestående av fagøkonomer en utredning om konsekvenser av å innføre et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen til departementet. Arbeidsgruppen anbefaler ikke et forbud mot prisdiskriminering i dagligvarebransjen.

Annonse

Denne anbefalingen innebar imidlertid ikke at arbeidsgruppen "friskmeldte" dagligvarebransjen, men at konkurranseutfordringene i bransjen bør håndteres innenfor den generelle konkurranselovgivningen, skriver Nærimgsdepartementet.

– Vurderingen av mulige tiltak for dagligvarebransjen er krevende, og vi må være trygge på at vi gir riktig medisin, uttaler Nybø.

Neste artikkel

Kraftig oppsving i salget av norskprodusert mat