Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingvald rammes hardt av rovdyrtrøkket

Selv om gården til Ingvald Landet ligger utenfor ulvesona, merker han rovdyrtrykket.

Ingvald Landet er 13. generasjon på gården i Østerdalen. Nå har Bondelaget laget tre filmer om sauebonden. (Foto: Morten Berntsen, NLR)
Ingvald Landet er 13. generasjon på gården i Østerdalen. Nå har Bondelaget laget tre filmer om sauebonden. (Foto: Morten Berntsen, NLR)

Norges Bondelag har fulgt Ingvald Landet (41) og sauene hans gjennom hele beitesesongen 2020.

Gjennom tre filmer får vi se lamminga på våren, at sauene slippes på utmarksbeite og sanking på høsten.

Den gnagende frykten

Sauebonden driver gården Landet i Stor-Elvdal, inntil ulvesona i Østerdalen. Landet har aldri angra på at han tok over garden, men at det ligger en uro og lurer – den gnagende frykten for rovdyrangrep, skriver Bondelaget.

I nabokommunen Rendalen, som ligger utenfor ulvesona og der beitedyr har fortrinn, har antall bruk med sau blitt halvert siden 2000, og antall dyr som er på utmarkbeite kraftig redusert.

Samme utvikling har man i kommuner som Løten, Stange, Engerdal og Tynset, kommuner utenfor ulvesona og med lange tradisjoner for bruk av utmarka.

– Det er både trist og opprørende at beitebruken i utmark inni sona nå er helt fraværende, og at en stor randsone rundt tømmes for beitedyr. Det er en villet politikk som går mot rovviltforliket, sier Ingvald Landet.

Se filmene om Ingvald Landet her.

Annonse

Om mennesker og lokalsamfunn

– Rovdyrdebatten er ofte svart/hvitt – for eller imot. Men dette dreier seg om mennesker og lokalsamfunn. Det dreier seg om å bruke beiteressursene og gi god dyrevelferd til dyra, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Det er verdifullt at vi har fått følge Ingvald gjennom dette året, mener bondelagslederen.

– Jeg håper mange har lyst til å se filmene og få en innsikt i hvordan det er å drive med sau på utmarksbeite nær rovdyr, sier han videre.

Overkjører rovviltnemdene

Klima- og miljødepartementet overkjører gang på gang de lokale rovviltnemndenes vedtak. Dette går ut over den lokale forankringen og tilliten til rovdyrforvaltningen, skriver Bondelaget.

Dette har ført til at vi i dag ligger over det vedtatte bestandsmålet for ulv. Byrdene av denne politikken bærer befolkningen, lokalsamfunnet og beiteområdene inni og nær ulvesona.

– Vi som lever med rovdyrene tett innpå oss, sliter med å kjenne oss igjen i hvordan sentrale politikere fremstiller resultatet av egen politikk og hvordan de beskriver situasjonen fra sentralt hold, sier Ingvald Landet i filmen.

Neste artikkel

Ulvetispe felt i Eidsvoll