Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ingen rop om grønnsaksfri dag

– Vi er den sektoren i landbruket som kan si med stor trygghet at her kommer det vekstmuligheter. Jeg hører ingen som tar til ordet for en grønnsaksfri dag, sier adm. dir. Elisabeth Morthen i Gartnerhallen. Morthen poengterte betydningen av sikker markedstilgang og gode leveringsavtaler i sin tale på ekstraordinært årsmøte i Oslo siste uke.

– Vi er en viktig del av norsk næringsliv og en svært viktig del av norsk landbruk. Vi sysselsetter 5300 årsverk og 20 000 sesongarbeidere. Vi er den tredje største sektoren i norsk landbruk målt i verdiskapning, med en omsetning på 2,4 milliarder kr i 2017. Grøntprodusentene får 1,9 prosent av de totale bevilgningene over jordbruksavtalen, og henter over 90 prosent av inntektene fra markedet, opplyste Morthen.

Kraftig vekker

På det ekstraordinære årsmøtet snakket hun til en forsamling som var sultne på gode nyheter, etter en periode hvor underslagssaken mot en tidligere regnskapssjef og en bonde har satt sitt preg på organisasjonen.

Regnskap for 2017 ble ikke behandlet på møtet fordi revisjonsselskapet KPMG har trukket seg. På det ekstraordinære årsmøtet ble ny revisor valgt, og regnskapet for 2017 vil bli behandlet på et nytt årsmøte i juni.

– Underslagssaken har vært en kraftig vekker. Kritikken fra det eksterne granskingsutvalget var en klar melding om at vi ikke kunne fortsette som før. Vi må sørge for profesjonalisering og samtidig sikre vekst, sa Morthen, og orienterte om endringer som gjennomføres.

Store muligheter

Annonse

Styreleder Per Olav Skutle la også vekt på at grøntsektoren har store muligheter framover. Forbrukerne har lenge hatt preferanse for norsk grønt og frukt på grunn av lite sprøytemidler og god plantehelse, sa han, og minnet om at nasjonal handlingsplan for bedre kosthold anbefaler 20 prosent økning av frukt og grønt innen 2021.

– Vi må sørge for at økningen kommer på norske produkter. Norskandel på potet er økt fra 60 til 80 prosent, takket være godt samarbeid i bransjen. Nå er arbeidet påbegynt med å heve norskandelen på tomat, sa Skutle.

Preget av underslaget

Han snakket også for økt synlighet, og trakk i den sammenheng fram redusert matsvinn, sunnere kosthold, markering med norske grønnsaker på FNs matvaredag 16. oktober, og markedskampanje for norsk grønt sammen med Bama.

Skutle sa at underslagssaken har preget organisasjonen og ført til mye ekstraarbeid. Gartnerhallen valgte en åpenhetslinje fra første stund, og den eksterne granskingsrapporten har vært tilgjengelig i sin helhet på nettet. Men da saken skulle behandles på årsmøtet ble møtet lukket.

Styret gjenvalgt

Landsstyret ble gjenvalgt, og består av Per Olav Skutle (leder), Ole Davidsen (nestleder) og styremedlemmene Torbjørg Austrud, Annelin Sveinsvoll, Stine Mølstad og Harald Oskar Butte­dahl.

Det ble vedtatt en vedtektsendring som skal sikre at begge kjønn blir representert i regionstyrene.

Neste artikkel

Kvalitet selger og forplikter