Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Ikke nødvendig med like inngripende mink-tiltak

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) ser ikke per nå behov for masseavliving av mink også i Norge.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sier, etter en faglig vurdering, nei til å innføre like inngripende tiltak som det den danske regjeringen har gjort overfor en samlet minkbransje. Bildet er tatt i Norge. Foto: Øystein Heggdal
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sier, etter en faglig vurdering, nei til å innføre like inngripende tiltak som det den danske regjeringen har gjort overfor en samlet minkbransje. Bildet er tatt i Norge. Foto: Øystein Heggdal

MDGs Une Bastholm har utfordret landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) på hvordan statsråden vurderer risikoen for innførsel av mutert koronavirus i Norge – enten i norske minkgårder eller i andre produksjoner med intensivt dyrehold. Hun vil også vite hva regjeringen gjør for å forebygge. Bakteppet for spørsmålet er selvsagt den muterte varianten av koronaviruset som har fått spre seg i Danmark, og som har smittet mennesker.

9 millioner avlivet hittil

Konsekvensen er masseavliving av mink. Hittil er over halvparten - 9 millioner - av Danmarks i alt 17 millioner mink avlivet. Regjeringen hadde imidlertid ikke sørget for å ha alt på stell juridisk før dette svært inngripende tiltaket ble vedtatt, og nå har landets landbruks- og matminister Mogens Jensen trukket seg som en følge av regjeringens omdiskuterte håndtering av saken.

Ikke aktuelt for Norge - per i dag

Bollestads konklusjon er at det i dag ikke er aktuelt å gjøre som Danmark.

I sitt svar onsdag denne uka, viser hun til at Helse- og omsorgsdepartementet og hennes eget departement den 6. november ga Helsedirektoratet i samarbeid med Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet i oppdrag å gi en ny vurdering av situasjonen knyttet til mink og covid-19 i Norge.

– Vurderingen angir at i den situasjonen vi har i dag, anses det ikke å være nødvendig med tilsvarende inngripende tiltak som i Danmark. Fortsatt godt smittevern i norske minkfarmer er fremdeles et av de viktigste tiltakene for å hindre at mink utsettes for koronasmitte, skriver Bollestad.

Annonse

Overvåkes fortløpende

Hva angår forebyggende tiltak, viser hun til at Mattilsynet har innført en løpende overvåking av tilstanden i norske minkgårder.

Det innebærer ukentlig rapportering av symptomer og dødelighet hos mink i norske besetninger. Alle mink med symptomer på sykdom, samt døde mink, blir testet.

Bollestad skriver innledningsvis i sitt svar at dansk minkindustri er veldig forskjellig fra den norske. Mens det i Norge er om lag 40 minkgårder med en eller to ansatte per gård, sysselsetter danske minkgårder flere tusen arbeidere – også arbeidere fra andre land.

– Myndighetene antar at det er Covid-19-positive røktere/arbeidere som har smittet minken i de fleste farmene, påpeker Bollestad.

Danmark er verdens største produsent av minkskinn, og har i alt 1100–1200 minkgårder.

Neste artikkel

Arbeidstilsynet mener grøntnæringa tar smittevern på alvor