Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvert sjette gårdsbruk nedlagt siden 2010

I 2020 var det 8 126 færre gårdsbruk enn ti år tidligere. Samtidig fortsatte utviklingen mot flere større bruk. Også kornarealet økte.

Stadig færre: Den lange utviklingstrenden med færre og større gårdsbruk, fortsatte i 2020. Gjennom det siste tiåret, er hvert sjette gårdsbruk blitt nedlagt. (Foto: Lars Olav Haug)
Stadig færre: Den lange utviklingstrenden med færre og større gårdsbruk, fortsatte i 2020. Gjennom det siste tiåret, er hvert sjette gårdsbruk blitt nedlagt. (Foto: Lars Olav Haug)

Det viser en ny oversikt fra SSB om strukturutviklingen i norsk jordbruk. Tallene beskriver utviklingen i antall gårdsbruk, jordbruksareal og antall husdyr både det siste året og det siste tiåret.

Nedgangen fortsetter

I 2020 var det registrert i alt 38 498 jordbruksbedrifter. Det er en nedgang på 1,5 prosent fra året før, og ned 17,4 prosent siden 2010. Antall bruk er gjennom denne tiårsperioden redusert med 8 126.

Dermed er om lag hvert sjette bruk nedlagt siden 2010.

Innenfor de brede kategoriene «Ku» og «Svin i alt», har det vært en prosentvis nedgang i antall bruk, både det siste året og det siste tiåret. Nedgangen er på henholdsvis 23,1 og 22,4 prosent i perioden 2010-2020.

Siden 2010, er det 16 prosent færre som nå driver med husdyr.

Flere større bruk, og flere ammekyr

Gjennomsnitlig jordbruksareal per gårdsbruk fortsetter å øke. I fjor var arealet i snitt på 254 dekar. Det er 2 dekar mer enn året før, og 38 dekar mer enn i 2010. Går vi tilbake til 2010, hadde 2,5 prosent av brukene over 500 dekar i drift. Ti år seinere er denne andelen nær femdoblet, til 13 prosent.

Økt har også antallet dyr i flere produksjoner, og da særlig ammeku. Siden 2010 har antallet ammekyr økt med 34 700 til 104 600. I snitt, har hvert enkelt ammeku-bruk 18 ammekyr per 2020. Til sammenligning, har antallet melkekyr minket med 27 900 til 210 600 gjennom denne tiårsperioden.

Opptur for kornarealet

Blant alle de mørke tallene, finnes det også noe positivt: Kornarealet i Norge økte i fjor, noe som er sjelden kost. Med unntak av i 2016, minket kornarealet i hele perioden 2004-2019.

I fjor var det registrert et kornareal på 2,79 millioner dekar – 1 prosent mer enn året før. Økningen på 26 600 dekar er knyttet til bygg- og havre-arealet, mens det ble en nedgang i arealet til hvete, rug og rughvete, samt oljevekster.

Neste artikkel

Ny korntørke skal gi mer matkorn for Gjerdrum-bonde